Lena Persson Herlitz tar över på Swedint

Överste Lena Persson Herlitz är ny chef för Swedint, Försvarsmaktens internationella Centrum, som finns på Livgardet i Kungsängen.– Jag kommer att fortsätta arbetet med att modernisera våra utbildningar, vi ska ligga på framkant med såväl integrerad multinationell stabsutbildning som genderperspektiv på taktisk och operativ nivå, säger hon.

Överstelöjtnant Jerker Svensson lämnar över Swedints fana och chefskapet till överste Lena Persson Herlitz. Jerker är kvar på Swedint som ställföreträdande chef. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Lena inledde sin militära bana med att göra värnplikt på Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4, 1991.
Lena inledde sin militära bana med att göra värnplikt på Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4, 1991. Foto: Thorsten Hagelberg/Försvarsmakten
Lena inledde sin militära bana med att göra värnplikt på Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4, 1991. Foto: Thorsten Hagelberg/Försvarsmakten

Försvarsmaktens stora omorganisation inför 2013 innebär för Swedints del att många nya medarbetare från och med den 1 januari ska sättas in i arbetet på centret. Lena Persson Herlitz andra fokus blir därför att kompetensutveckla personalen så att de kommer in i arbetslaget.
– Vi har en hög ambitionsnivå: vi ska erbjuda stabsutbildning enligt den senaste stabsmetodiken för att ge såväl officerare och civila som poliser bästa möjliga förutsättningar för att lösa kommande internationella insatser.

Bred internationell erfarenhet

Lena kommer närmast från en tjänst som militär rådgivare till SRSG (Special-Representative Secretary General) i Afghanistan (UNAMA). Lena var stationerad i Kabul och ansvarig för uppföljningen av Afghan National Security Forces (ANSF) nationellt. Den första internationella erfarenheten fick hon i Bosnien 1997 där hon var ställföreträdande plutonchef. År 2007 ledde hon en underrättelseenhet (NIC – National Intelligence Cell) under insats i Afghanistan och 2010 tjänstgjorde hon som förbandschef för Sveriges bidrag till KFOR i Kosovo. Mellan de internationella insatserna har hon i huvudsak arbetat för MUST, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, på Högkvarteret med specialinriktning på Afghanistan.
– Jag kommer att ha stor nytta av all internationell erfarenhet i mitt arbete på Swedint; jag är van att samverka i internationell miljö och upprätthålla internationella kontakter, säger Lena.

Målsättningen är att samtliga av Swedints kurser ska vara certifierade inom en snar framtid. Ett av Swedints fokus just nu ligger på att utveckla kursinnehåll och återigen bygga upp FN-kompetensen. Trycket har ökat från övriga nordiska länder på Swedints FN-kurser och Lena ser gärna att även fler svenskar söker Swedints FN-kurser, såsom United Nations Staff Officers Course (UNSOC).
– Efter insats vill vi ha tillbaka dem hit för att dela med sig av de senaste erfarenheterna, säger Lena.

Lena berättar att en stor skillnad mellan att arbeta för FN och den svenska försvarsmakten är access:
– Som militär rådgivare för FN kunde jag resa runt i hela landet och hade tillgång till hela befolkningen, från regeringstjänstemän till officerare och soldater som jag samverkade med för uppföljning av hur ANSF utvecklades, säger Lena.

Kronprinsessans adjutant

Sin marina uniform till trots intygar Lena att hon nu känner sig som en livgardist och är glad över det varma mottagande hon fått på förbandet. Swedints organisatoriska placering som en enhet på Livgardet skapar möjlighet till samordning och hon uppskattar det som chefen för Livgardet kan ge.
– Men Swedint är ett eget varumärke och vår status som en väl fungerande utbildningsplattform med professionell personal och ett aktuellt kursutbud måste vårdas. Det är viktigt att kunna profilera Swedint så att vi når ut med vår kursverksamhet såväl nationellt som internationellt, säger Lena.

Lena har amfibiebakgrund och det marina intresset är en del av privatlivet också och om det blir tid över vistas hon gärna i skärgården, där hon seglar. Dykning är ett annat stort intresse, liksom att resa, vilket gärna kombineras med dykning i Australien eller Thailand. Till sommaren har Lena inte planerat några resor eftersom juni kommer att bli en hektiskt arbetsmånad. Hon har sedan 2008 arbetat som adjutant en månad per år till kronprinsessan Victoria.

– Det är ett hedersuppdrag att stötta vår blivande statschef, säger Lena