Lär sig grunderna i vintertjänst

Under två veckor finns 56 specialistofficerselever från Markstridsskolan i Kvarn i Boden och genomför grundläggande vinterutbildning.– Mycket nyttig och viktig utbildning för oss, man förstår snabbt hur små till synes enkla åtgärder har otroligt stor betydelse för att man ska klara sig i riktigt vinterklimat, säger en av eleverna, Christopher Eldh från Simrishamn.

Blivande specialistofficerare lär sig grunderna i vintertjänst. Carl Olausson instruktör ur officersprogrammet förevisar här hur den egna förläggningen ska byggas. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Jag känner ingen större oro inför en natt ute i kylan, det gäller vara disciplinerad och göra sig besväret med de små detaljerna” säger Christopher Eldh som här förbereder sin förläggningsplats.
” Jag känner ingen större oro inför en natt ute i kylan, det gäller vara disciplinerad och göra sig besväret med de små detaljerna” säger Christopher Eldh som här förbereder sin förläggningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Oscar Andersson och Joakim Hagberg är på väg att förbereda sig för nattens förläggning. ”Vi ser fram emot första natten ute, det ska bli roligt, vi kommer totalt att sova fem nätter i fält under utbildningen”.
Oscar Andersson och Joakim Hagberg är på väg att förbereda sig för nattens förläggning. ”Vi ser fram emot första natten ute, det ska bli roligt, vi kommer totalt att sova fem nätter i fält under utbildningen”. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tejpat spadskaft är en av många viktiga små detaljer. Det minskar nedkylningen av händerna från metallen i skaftet genom handskarna.
Tejpat spadskaft är en av många viktiga små detaljer. Det minskar nedkylningen av händerna från metallen i skaftet genom handskarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Jag känner ingen större oro inför en natt ute i kylan, det gäller vara disciplinerad och göra sig besväret med de små detaljerna” säger Christopher Eldh som här förbereder sin förläggningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Oscar Andersson och Joakim Hagberg är på väg att förbereda sig för nattens förläggning. ”Vi ser fram emot första natten ute, det ska bli roligt, vi kommer totalt att sova fem nätter i fält under utbildningen”. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tejpat spadskaft är en av många viktiga små detaljer. Det minskar nedkylningen av händerna från metallen i skaftet genom handskarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Ett nytt år har precis inletts och vi har nu kommit till mitten av januari och det är som vanligt högsäsong för vinterutbildningar av olika slag. Är det inte Försvarsmaktens vinterenhet som arrangerar utbildningen som finns personal med och stöttar utbildningarna.
– Vi tillsammans med personal ur pansarbataljonen och elever ur officersprogrammet finns med som instruktörer och stöttar Markstridskolan med den här kursen, berättar kapten Jonas Malmqvist från Försvarsmaktens vinterenhet.

"Ingen avancerad vetenskap"

Utbildningen grundläggande vintertjänst är just grundläggande och handlar i stort om att de blivande specialistofficerarna ska få grundläggande vinterkunskaper som soldat för att kunna verka i subarktiskt vinterklimat.
Utbildningen som är på nästan två veckor och innehåller praktiska övningar som till exempel omhändertagande av kylskada och nedkyld person, skidteknik, vapenhantering stridsförflyttningssätt, pulkdragning och förläggningstjänst.
– Det här är egentligen ingen avancerad vetenskap utan mest gamla sanningar. Det handlar som vanligt om att klä sig rätt, ha varm dryck nära till hands, bära kläder av naturmateriel, känna till att luft isolerar, veta att kylan sjunker och värmen stiger och till exempel fylla en fältflaska med varmt vatten och ha längst ner i sovsäcken när man ska sova, fortsätter Jonas Malmqvist.

”Ensamma vargen”

Under onsdagen var eleverna ute på Kusträsk skjutfält ett par mil norr om Boden. Kusträsk som för dagen bjöd på gnistrande vinterväder med sol och dryga 20 minusgrader. Dagens program innehöll förutom skidteknik och pulkdragning också att förbereda sin egen förläggning för kommande natt, eller ”ensamma vargen” som det ofta kallas. Instruktörerna förvisade hur den skulle byggas, bland annat vikten av att isolera mot marken med granris och liggunderlag.
– Det är viktigt att lägga så tjockt lager av granris att det bildas en luftspalt när man lagt sig, luften fungerar som isolering mot den kalla marken, berättade Carl Olausson instruktör ur officersprogrammet.

”Göra sig besväret”

Christopher Eldh är en av eleverna som nu går andra terminen på specialistofficersutbildningen på Markstridsskolan i Kvarn. Christopher gjorde värnplikten 2008 och har efter det varit anställd som soldat vid Luftvärnregementet i Halmstad.
– När jag är klar specialistofficer ska jag börja som vagnchef på stridsfordon 90 på Skaraborgs regemente i Skövde, berättar Christopher och fortsätter förbereda sin nattförläggning.
 – Jag känner ingen större oro inför en natt ute i kylan, det gäller vara disciplinerad och göra sig besväret med de små detaljerna, från att hela tiden se till att ha torra kläder och anpassa klädseln efter uppgifterna till andra små trix som till exempel att tejpa metallskaftet på spaden, fortsätter Christopher.
Utbildningen fortsätter nu med bland annat mer förläggningstjänst, isvaksbad, och olika stridsmoment.
– Men det är viktigt att tillägga om momentet isvaksbad, det innehåller så mycket mer. Det handlar om övergång av isbelagt vattendrag, islivräddning och framförallt att kunna ta hand om sig själv när man blir kraftigt nedkyld, avslutar Jonas Malmqvist.