Incident vid ombasering till övningen Red Flag

Under fredagens ombasering från Sverige till Azorerna inträffade en incident i samband med lufttankning.

Gripens lufttankningssystem, så kallad prob, är en anordning som kan liknas vid en arm som fälls ut från flygplanet vid lufttankning. Spetsen på denna är gjord för att brytas av då påfrestningarna blir för stora.
Under en av tankningarna inträffade just detta, varför hela gruppen landade på en alternativ bas i England.

Det skadade flygplanet har bytts ut och ny avresa mot Azorerna planeras under dagen alternativt tisdagen den 15 januari.