Försvarsmakten får ta betalt för konserter och skivor

Regeringen ger i regleringsbrevet för 2013 Försvarsmakten tillåtelse att ta betalt vid konserter samt för CD-skivor.– Det innebär inte per automatik att vi ska ta betalt för alla konserter. Men för oss är det bra att ha alla möjligheter, säger överste Håkan Hedlund, chef Livgardet.

Marinens musikkår får tillsammans med Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår åter möjlighet att nå en bred publik via skivor och avgiftsförsedda konserter. Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Konserter med Sveriges tre ordinarie militärmusikkårer: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens Musikkår, har sedan i våras varit gratis för publiken.  Anledningen är att Högkvarterets juridiska stab, på förfrågan från Livgardet, gav besked att det inte var tillåtet att ta betalt. Samtidigt ströps möjligheten att sälja CD-skivor.

Den fria entrén har gett positiva effekter i form av fyllda konserthallar och en ny publik som annars inte gått dit. Men det innebär också en begränsning i var musikkårerna kan spela. En del konsertlokaler nekar konserter med fri entré och då minskar också Försvarsmaktens möjlighet att spela på nya platser och nå en ännu bredare målgrupp.  Förutom konserter handlar det också om att kunna sälja de skivor som ligger i lager och därmed sprida militärmusiken.

– Vi vill kunna sprida dem till publiken och vet att det finns en stor efterfrågan på dem, både nationellt och internationellt, säger Håkan Hedlund.

Inriktningen är att Högkvarteret framöver ska besluta om vilka konserter som vi får ta inträde på.

(Se regleringsbrevet sidan 24 i länk till höger.)