Fördjupat samarbete tar form

Nu är första steget i det nordiska samarbetet taget. På måndagen tog överste Michael Claesson, chef för svenska Afghanistanstyrkan, befälet över det nyanlända polisrådgivarteamet från Norge.

Utanför norska camp Nidaros står 68 soldater uppradade i solnedgången. Deras huvuduppgift är att under de kommande sex månaderna agera rådgivare åt afghansk polis. Tillsammans med sex norska och fyra lettiska stabsofficerare, utgör de det första tillskottet till det nordisk-baltiska samarbete som går under namnet Transition Support Unit Nordic-Baltic.

– Det känns fantastiskt trevligt att få ett förband som är utbildat och inställt på att utföra just denna uppgift, säger överste Claesson.
Nordic-Baltic är ett nytt nordiskt-baltiskt samarbete där Sverige, Norge, Finland och Lettland kraftsamlar sina resurser i Afghanistan.
– Syftet med samarbetet är egentligen tvåfalt. Dels vill vi kunna få ut effekt trots truppneddragningar och dels ser vi det som ett utmärkt tillfälle att fördjupa samarbetet med våra grannländer som ju är viktiga samarbetspartners, säger Claesson.

I praktiken innebär Nordic-Baltic bland annat en multinationell stab, ett multinationellt stabs- och understödskompani, ett norskt och ett finskt polisrådgivarteam, samt ett lettiskt skyttekompani som anländer till sommaren för att byta av det nuvarande svenska.
 
Övergången till den nordisk-lettiska organisationen kommer att ske gradvis. Första mars sker namnbytet i samband med att den finska kontingenten roterar. Den 1 juli, beräknas man vara fullt operativa. 
– Jag är glad och stolt över att få vara en del av den här processen. Våra kulturer liknar ju varandra väldigt mycket. Visst finns det små skillnader men vi ska koncentrera oss på likheterna. Nu börjar en period då vi ska hitta formerna för vårt samarbete och fila på detaljerna, säger Claesson.