En handfast uppgift

Från norska gränsen i väst till Gotland i öst. Så brett sträcker sig Militärregion Mitts ansvarsområde. Framöver kan militära insatser i området ledas från Kungsängen.

Alla tolv hemvärnsbataljoner i Militärregion Mitt har fått högre chefs uppdrag och förväntningar i sin hand. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund överlämnar uppgift från Högkvarteret till stabschefen för MR M, överstelöjtnant Leif Ölmeborg.
Överste Håkan Hedlund överlämnar uppgift från Högkvarteret till stabschefen för MR M, överstelöjtnant Leif Ölmeborg. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Försvaret av Gotland och uppgifterna där löses av 32. bataljonen. Här representerad av Jens Werkander, Gunnar Enekvist och Anders Österberg. Håkan Hedlund är tvåa från vänster.
Försvaret av Gotland och uppgifterna där löses av 32. bataljonen. Här representerad av Jens Werkander, Gunnar Enekvist och Anders Österberg. Håkan Hedlund är tvåa från vänster. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund överlämnar uppgift från Högkvarteret till stabschefen för MR M, överstelöjtnant Leif Ölmeborg. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Försvaret av Gotland och uppgifterna där löses av 32. bataljonen. Här representerad av Jens Werkander, Gunnar Enekvist och Anders Österberg. Håkan Hedlund är tvåa från vänster. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten

Från och med den 15 januari ligger bland annat uppgiften att samverka med myndigheter och övriga samhället, krisberedskap och att leda säkerhetstjänst inom regionen på överste Håkan Hedlund och Militärregion Mitt, förkortad MR M. Efter en överlämningsceremoni på Högkvarteret (se länk till höger) delgav Håkan Hedlund uppdraget och ställda förväntningar till underställda hemvärnsbataljoner; bland annat att deras ledarskap ska präglas av uppdragstaktik, att de ska säkerställa bataljonernas kunskap och förmåga att lösa uppgiften, en tydlighet mot högre chef om eventuella begränsningar, en hög tillgänglighet och ömsesidig dialog.
– Sen är det min övertygelse att all kraft utgår från enskilds förmåga i grupp och pluton. Utan dem kan vi inte lösa vår uppgift, säger han.

Gunnar Enekvist, bataljonchef för 32. bataljonen på Gotland ser positivt på det ändrade ledningsförhållandet och att vara en del av MR M.
– Vår uppgift i sig har inte förändrats men den har nu blivit tydligare och stärkts. Jag kan ge ett tydligare budskap till mina soldater att ”det är det här vi ska göra och det är de här som leder oss”. Förhoppningsvis blir den enskilde då mer motiverad och det ger ringar på vattnet rekryteringsmässigt, säger han.