Blivande reservofficerare sökes

Rekryteringen börjar i nästa vecka till det andra genomförandet av den reservofficersutbildning som på försök genomförs fram till 2014 under ledning av Militärhögskolan i Halmstad. Den riktar sig mot arméns krigsplacerade värnpliktiga kompani-, pluton och gruppbefäl som vill bli tidvis tjänstgörande specialistofficerare i insatsorganisationen.

Kadetter ur ROK 1 2012 under skjututbildning med handeldvapnet Ak 5 C. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Utbildningen av krigsplacerad värnpliktig personal genomförs som en övergångsutbildning 2012 till 2014 för att ta vara på kompetens som fortsatt behövs i Försvarsmakten. Den genomförs som en delad utbildning under två sommarperioder om tio respektive åtta veckor. Den första utbildningsdelen (Reservofficerskurs 1, ROK 1) omfattar generell utbildning i pedagogik, taktik, säkerhetspolitik och strategi, folkrätt, vapentjänst och fysiskt stridsvärde vid Militärhögskolan i Halmstad. Den andra delen (Reservofficerskurs 2, ROK 2) är befattningsspecifik och genomförs vid krigsförbandet.

Bra utbildning blir ännu bättre

– Utvärderingen av förra sommarens utbildning var mycket positiv, konstaterar Stefan Klawitter, kurschef ROK 1. Kadetterna önskade sig mer och fördjupad utbildning i nästan alla ämnen och det har vi tagit fasta på genom att förlänga den första utbildningsperioden från åtta till tio veckor. Det innebär att vi kan genomföra praktisk ledarskapsövning i fält och knyta samman alla ämnen i en syntesfältövning.