Utökat samarbete med polisen rörande tjänstehundar

För tio år sedan fick Försvarsmakten i uppdrag av regeringen att starta avelsverksamhet i syfte att försörja Försvarsmakten med tjänstehundar. Nu har Försvarsmakten fått ytterligare ett uppdrag och det är att utveckla samverkan med Rikspolisstyrelsen i frågor som rör tjänstehundsavel.– Det innebär att Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) på lång sikt ska försörja även Polisens behov av tjänstehundar, säger major Lars Berg, som är chef för hundavelsstationen i Sollefteå.

På sikt kommer Försvarsmaktens hundtjänstenhet i Sollefteå att utöka uppfödningen från dagens cirka 200 valpar till 300 valpar per år. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Major Lars Berg menar att det nya regeringsuppdraget förenklar det samarbete som redan etablerats mellan myndigheterna.
Major Lars Berg menar att det nya regeringsuppdraget förenklar det samarbete som redan etablerats mellan myndigheterna. Foto: Försvarsmakten
Major Lars Berg menar att det nya regeringsuppdraget förenklar det samarbete som redan etablerats mellan myndigheterna. Foto: Försvarsmakten

På hundavelsstationen föds i genomsnitt 35 kullar med schäfervalpar varje år. Av dessa får Försvarsmakten ut ungefär 50 hundar som kan dresseras vidare för att bli sök- eller patrullhundar. Övriga säljs vidare till andra myndigheter eller tillbaka till sina fodervärdar. Polisens behov av tjänstehundar uppgår till mellan 80 och 90 hundar per år. Försvarsmaktens behov uppgår till cirka 30 tjänstehundar per år, men siffran är varierande på grund av att verksamheten just nu är i uppbyggnadsfas, med målet att ha uppfyllda insatsförband år 2019 – även på tjänstehundssidan.

Självförsörjande på avelshundar

– Med full bemanning och fler avelstikar kan vi utöka verksamheten till 50 kullar per år, men målsättningen är att skynda långsamt. Genom att bli självförsörjande på avelshundar får vi koll på stamtavlan och kan arbeta mot målet att få fram bättre arbetshundar. Där är vi inte riktigt än. Så det nya regeringsuppdraget innebär inte per automatik att vi levererar fler tjänstehundar från och med nu, men det förenklar det arbete vi redan har med polisen, säger Lars Berg.
Även Tullverket, Kriminalvården och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i samverkansgruppen, som startades upp under hösten. Kontakt har också upprättats med branschorganisationer.