Utnämning till fanjunkare

I dag den tredje december har amfibieregementet nöjet att utnämna förste sergeant Sandra Fridén till fanjunkare.

Chefen Amf 1, överste Ola Truedsson gratulerar Sandra Fridén till utnämningen fanjunkare Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Fridén är förbandets andra fanjunkare, men den första som utnämnts efter att ha genomfört specialistofficersutbildningen.
– Det känns självklart jättekul att bli utnämnd till fanjunkare och bli uppmärksammad för det jobb jag gör. Utnämningen känns särskilt hedersam då det är kompaniet som har föreslagit befordran. Det känns som det är helt rätt då jag redan i dag löser de uppgifter som en fanjunkare gör, sa Fridén

Fridén har en gedigen bakgrund, hon gjorde sin värnplikt 2005/06 på luftvärnsregementet. Efter ett år som skolinformatör fick hon bra inblick i försvarsmaktens olika förband och sökte sig efter det till specialistofficersutbildningen med examen 2008. Utbildningen förde henne vidare till amfibieregementet.
– Efter examen började jag min tjänstgöring på Amf 1 och ledningskompaniet. Jag har varit här hela tiden sedan dess med uppehåll för insats i Afghanistan på FS 19.

Min befattning i dag är ställföreträdande stabsplutonchef. Jag har mest utbildat i befattningsutbildning och då främst inom mitt område samband och ledning. Soldaterna som vi utbildar är en blandning av före detta värnpliktiga och individer som har genomfört den grundläggande militära utbildningen (GMU).Soldaterna är otroligt motiverade vilket gör jobbet ännu roligare, sa Fridén

Utnämning


För att bli utnämnd till fanjunkare, OR 7, krävs att individen både har erfarenheter och kunskaper inom sitt specialistområde, och goda egenskaper som ledare. En personalförsörjningsnämnd vid förbandet bedömer om individen uppfyller kriterierna.
– Det är glädjande att kunna utnämna duktiga medarbetare som Sandra Fridén till fanjunkare. Vi ska i framtiden ha 40 stycken på andra amfibiebataljonen, i dag har vi två. Jag ser fram emot att så småningom utnämna fler, sa Patrik Gardesten, chef andra amfibiebataljonen