SWEDEC kvar som egen enhet

På tisdagen 11 december sa riksdagen nej till regeringens förslag om att lägga ner Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC. I och med detta sa riksdagen ja till ett motionsförslag från S och delvis ja till motionsförslag från C och SD.

Förslaget att SWEDEC ska ingå som en sammanhållen enhet inom Göta ingenjörregemente, Ing 2 genomförs alltså inte och båda verksamhetsställena i Eksjö blir därmed kvar.

Läs mer på www.riksdagen.se .