Sovjetisk krigsförlist ubåt återfunnen

På hösten 1941 lämnade flera ryska ubåtar sina hemmabaser för att patrullera i Östersjön. Flera av dem återvände aldrig. En av dem har nu återfunnits, sprängd i större bitar, sydost om Öland.– I ryska internetmedia framkom sommaren 2012 att svenska civila dykare rapporterade om ett ubåtsfynd sydost Öland, berättar kommendörkapten Christian Allerman. Under hösten i år har ubåtsräddningsfartyget Belos nu lokaliserat en krigsförlist sovjetisk ubåt från andra världskriget i detta område och tagit bilder av den.

Den sovjetiska ubåten S 6 på floden Neva vid dåvarande Leningrad.
Den sovjetiska ubåten S 6 på floden Neva vid dåvarande Leningrad.
Den sovjetiska ubåten S 6 på floden Neva vid dåvarande Leningrad. Foto: Sovjetiska marinen
Den sovjetiska ubåten S 6 på floden Neva vid dåvarande Leningrad. Foto: Sovjetiska marinen

Mycket talar för att det är den sedan september 1941 saknade sovjetiska ubåten S 6 som hittats. Vraket ligger i den tyska så kallade Wartburgmineringen på internationellt vatten men i svensk ekonomisk zon sydost om Öland.

Exakt vad som hände den nu återfunna ubåten går inte med säkerhet att säga. Men att en av luckorna fortfarande är öppen ger en fingervisning.
– Dåtidens ubåtar gick vanligen i ytläge i syfte att snabbt förflytta sig och/eller för att ladda batterierna. U-läge intogs när de själva skulle attackera ett fartyg eller när de var jagade.

Mycket talar därför att ubåten gick i ytläge rakt in i mineringen och där sprängdes av en mina. Vraket bröts sönder i två huvudsakliga bitar – förskepp och akterskepp. Förskeppet ligger cirka 20 meter norr om akterskeppet. Aktersektionen är cirka 40 meter lång och på sandbottnen bredvid ligger ett torpedliknande föremål.

HMS Belos kameror har också fångat ubåtens kanon där det finns en rysk text samt Hammaren och Skäran.

Tidigare har flera andra krigsförlista sovjetiska ubåtar hittats av svenska civila eller militära dykare. Marininspektör Jan Thörnqvist har nu i ett handbrev informerat sin ryska motsvarighet, amiral Viktor Viktorovitj Tjirkov om fyndet för att ge efterlevande och den ryska marinen möjlighet att genomföra en minnesceremoni på platsen vilken ska betraktas som en krigsgrav.