Sista färden för denna gång

Kylan bildar ett täcke av rök över ytan. Mitt i dimman kan man se fartyget HMS Gävle glidandes ut på Hårsfjärden. Denna gång finns inte någon uppgift att lösa som i vanliga fall, HMS Gävle lämnar Berga för sista gången i sin nuvarande skepnad.

Med träklubba och lite vilja så kunde till slut HMS Gävle kasta loss. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
En sista säkerhetsgenomgång på backen.
En sista säkerhetsgenomgång på backen. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten
Tamparna var minst sagt frusna.
Tamparna var minst sagt frusna. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten
Piren kommer inom kort att fyllas upp med HMS Visby.
Piren kommer inom kort att fyllas upp med HMS Visby. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten
En sista säkerhetsgenomgång på backen. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten
Tamparna var minst sagt frusna. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten
Piren kommer inom kort att fyllas upp med HMS Visby. Foto: Magnus jirlind/Försvarsmakten

HMS Gävle var en av de fyra kustkorvetter som man bestämde att anskaffa i slutet av kalla kriget. De skulle kunna klara ut många olika uppgifter, på ytan, i luften och under utan. HMS Göteborg var den första kustkorvetten byggas. Fartygsklassen döptes också efter henne.

Den 23 mars 1990 sjösattes och namngavs korvetten HMS Gävle av dåvarande försvarsministern Roine Carlsson. Traditionen bjuder att skeppsmynt skall placeras av dopförrättaren under aktra masten och denna gång fick det bestå av de lösmynt som ministern hade i fickan vid ceremonin.

HMS Gävle har genom åren gått från att vara del av först 10:e och sedan 20.kustkorvettdivisionen innan hon och HMS Sundsvall 2004 bildade 41.korvettdivisionen. Sedan dess har hon haft sin hemmahamn vid Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga.

I slutet av 1990-talet modifierades Gävle och satte därmed en ny standard för fartygen. Smyganpassning för radarmålyta, aktra däckshuset, bogpropeller och stabiliseringsfenor är några av förbättringarna förutom den gråa kamouflagefärgen som hon målades i.

Efter att ha deltagit på många internationella övningar fick HMS Gävle slutligen uppdraget att åka iväg på FN-insatsen UNIFIL (United Nations Interim Forces in Lebanon). I sju månader ingick HMS Gävle med lag och stab i ML01 (Marin insats Libanon) och löste uppgifter utanför Libanons kust.

Kvar på piren när HMS Gävle bogseras bort står ett antal sjömän och officerare. Några har seglat ombord i över tio år så det finns en del sammanbitna miner. De får trösta sig med att efter upphandlingen är klar så väntar en modifiering som kommer att ge den första korvetten av Gävle klass.