Restriktioner för svensk personal i Untso

De svenska militärobservatörer som ingår i FN-insatsen Untso i Mellanöstern kommer tills vidare inte att verka i Syrien. Det beslutades i dag av Försvarsmaktens högkvarter.

– Säkerhetsläget för vår personal på plats har gradvis försämrats och vi har därför gett restriktioner som säger att de fortsätter tjänstgöra i insatsen, men dock inte i Syrien, säger Görgen Larsson som är operationschef på armétaktiska staben.

FN-insatsen Untso (United Nations True Supervision Organization) etablerades redan 1948 och dess uppgift idag är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

– Vi har nio officerare i insatsen, med det är bara två av dem som berörs. Restriktionerna gäller tills säkerhetsläget har förbättrats, säger Görgen Larsson.