Multinationellt känselspröt i Kosovo

Vid Joint Regional Detachment Centre (JRD-C) i Kosovo pågår verksamhet för fullt. Totalt ingår 16 man i den multinationella stab (JRD-C HQ) som leds av överste Thommy Gustafsson med bidrag från Finland, Ungern, Turkiet och Sverige.  Tillsammans leder och samordnar staben verksamheten med samverkansteam (LMT) i det sju kommuner stora ansvarsområdet med ett gott resultat.

KFOR-samverkan vid flyktingläger i Gracanica kommun. Foto: Försvarsmakten
Foto: Thommy Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Thommy Gustafsson/Försvarsmakten

Främsta uppgiften är att skapa en lägesuppfattning i området genom att träffa och samverka med människor från olika samhällsskikt och den privata och offentliga sektorn.  I huvudsak löser samverkansteamen denna uppgift men även JRD-C HQ:s personal genomför möten, allt för att skapa en så god och sanningsenlig uppfattning om vad som pågår.

Utöver att möta lokalbefolkningen sker mycket samverkan med andra nationer inom KFOR och känslan är att det svenska bidraget är väl förberett för uppgiften och presterar ett bra resultat.

En vanlig dag vid JRD-C HQ inleds med ett morgonmöte där det redogörs för föregående dags händelser i Kosovo, viktiga inslag i media samt kommande verksamhet i JRD-C.
 
Därefter fortsätter det dagliga arbetet där en del av staben följer upp och leder verksamheten hos LMT. Det innebär bland annat planering av möten, spridande av information och ordrar. Den resterande delen av staben genomför långsiktig planering samt bedömer utvecklingen genom att analysera de dagliga rapporter som skickas in från respektive samverkansteam.

Under den senare delen av eftermiddagen samt kvällen sammanställs de rapporter som producerats under dagen och skickas upp till KFOR HQ för delgivning och ytterligare analys.