Militärpolisföreningen stärker sin kompetens

Under hösten har ett antal medlemmar ur Militärpolisföreningen genomgått repetitionsutbildning för att åter kunna bli förordnade som militärpoliser inom Försvarsmakten.

Repetitionskursen omfattar ordnings-, trafik-, utrednings- och säkerhetstjänst. Foto: Försvarsmakten
Deltagarna vid höstens repetitionskurs bestod dels av militärpoliser ur landets garnisoner och dels av deltagare från Militärpolisföreningen.
Deltagarna vid höstens repetitionskurs bestod dels av militärpoliser ur landets garnisoner och dels av deltagare från Militärpolisföreningen. Foto: Försvarsmakten
Anders Dahlgren är sedan drygt ett år tillbaka medlem i Försvarsutbildarna/ Militärpolisföreningen.Till vardags arbetar han som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län.
Anders Dahlgren är sedan drygt ett år tillbaka medlem i Försvarsutbildarna/ Militärpolisföreningen.Till vardags arbetar han som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län. Foto: Försvarsmakten
Deltagarna vid höstens repetitionskurs bestod dels av militärpoliser ur landets garnisoner och dels av deltagare från Militärpolisföreningen. Foto: Försvarsmakten
Anders Dahlgren är sedan drygt ett år tillbaka medlem i Försvarsutbildarna/ Militärpolisföreningen.Till vardags arbetar han som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län. Foto: Försvarsmakten

Utbildningen har genomförts inom ramen för den ordinarie repetitionskurs som är obligatorisk för alla militärpoliser, oavsett om man är anställd soldat eller yrkesofficer. Repetitionskursen omfattar ordnings-, trafik-, utrednings- och säkerhetstjänst. En del består av utbildning på nya lagar och paragrafer, och en del av iscensatta praktiska moment. Deltagarna vid höstens repetitionskurs bestod dels av militärpoliser ur landets garnisoner och dels av deltagare från Militärpolisföreningen.

Parallellt med repetitionskursen genomfördes en tillämpningsövning för dem som har utbildats till militärpoliser under hösten. Huvudman för utbildningen var Försvarsmaktens Militärpolisenhet (FM MPE), som är funktionsansvarig för all militärpolisverksamhet inom Försvarsmakten.

Militärpolisföreningen, som lyder under Försvarsutbildarna, har ett nära samarbete med FM MPE. Det är dock första gången i historien som medlemmar ur Militärpolisföreningen fått möjlighet att genomföra en repetitionskurs.
– Jag ser utbildningen som ett led i att upprätthålla kompetensen inom Militärpolisföreningen. Det blir tydligt vad som krävs av en framtida militärpolis, säger kapten Rickard Markusson, som är kurschef för repetitionsutbildningen.
– Det finns mycket som föreningen själva kan träna på, men kvalitetssäkringen står vi på FM MPE för. Jag ser fram emot att utbilda en militärpolisinstruktör för föreningens räkning inom en snar framtid.
Föreningens roll i det framtida militärpolissystemet är fortfarande oklar när det gäller aktiva förordnanden.
– Jag hoppas att vi kan få klarhet i det så att föreningen, som bland annat stöttat vid Lidingöloppet och Kronprinsessans bröllop, kan fortsätta verka. Det gläder mig också att föreningen har blivit en utmärkt källa för rekrytering och kamratskap, säger Rickard Markusson.

Tidvis tjänstgöring

Ett antal militärpolisutbildade medlemmar ur föreningen har genom repetitionsutbildningen fått möjlighet att återigen kunna bli förordnade. Två medlemmar, som arbetar som civila poliser till vardags, har genomgått en kompletteringsutbildning för att bli examinerade som militärpoliser.

– Jag är sedan drygt ett år tillbaka medlem i Försvarsutbildarna/Militärpolisföreningen, berättar Anders Dahlgren, som till vardags arbetar som polis vid Polismyndigheten i Stockholms län.
– Jag gjorde värnplikten i flottan för ett antal år sedan med efterföljande polisutbildning. Nu är jag utbildad militärpolis och kan vid behov tjänstgöra inom Försvarsmakten. I framtiden är jag också intresserad av att söka anställning som tidvis tjänstgörande soldat inom militärpolisområdet.

Förhoppningen är att repetitionsutbildningen för Militärpolisföreningens medlemmar ska genomföras regelbundet.


John Sigurdsson
Militärpolisföreningen