Vård i luften

I bäst fall är patientens tillstånd stabilt och det kommer med en dokumentation över vilken vård som givits, i värsta fall är det flera svårt skadade personer som ligger på marken, omhändertagna av förbipasserande. Det är verkligheten för de svenska medicinska team som har till uppgift att rädda liv i norra Afghanistan. Till sin hjälp har de vad som kan beskrivas som en flygande intensivvårdsavdelning.

Rotorbladen har inte hunnit stanna innan teamet lämnar helikoptern. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Läkaren måste själv skapa sig en uppfattning om vilka skador patienten har, innan han kan lyftas över på båren.
Läkaren måste själv skapa sig en uppfattning om vilka skador patienten har, innan han kan lyftas över på båren. Foto: Lasse Jansson
En färdmekaniker eller skytt måste också kunna dubblera som bårbärare.
En färdmekaniker eller skytt måste också kunna dubblera som bårbärare. Foto: Lasse Jansson
Det finns ingen tid att förlora, medan helikoptern är på väg att starta kopplas patienten in på den medicinska utrustning som finns i helikoptern.
Det finns ingen tid att förlora, medan helikoptern är på väg att starta kopplas patienten in på den medicinska utrustning som finns i helikoptern. Foto: Lasse Jansson
Läkaren måste själv skapa sig en uppfattning om vilka skador patienten har, innan han kan lyftas över på båren. Foto: Lasse Jansson
En färdmekaniker eller skytt måste också kunna dubblera som bårbärare. Foto: Lasse Jansson
Det finns ingen tid att förlora, medan helikoptern är på väg att starta kopplas patienten in på den medicinska utrustning som finns i helikoptern. Foto: Lasse Jansson

Det är inte bara personalen på andra helikopterskvadronen som just nu övar för att i april nästa år ersätta de svenska helikopter 10 som finns på Marmal basen i Afghanistan med nya helikopter 16. I enheten ingår också läkare och sjuksköterskor. Totalt är det 6 medicinska team med en läkare och en sjuksköterska i varje, som tjänstgör ungefär en månad i taget i Afghanistan. Däremellan går de tillbaka till sina civila jobb runt om i Sverige. Många av dem har redan tjänstgjort med helikopter 10 men får nu en första erfarenhet av forward Medevac (Medical Evacuation), en ny uppgift för helikopter 16 som innebär att man hämtar upp skadade direkt från skadeplatsen.

Erfaren personal

Det krävs en lång erfarenhet för att ens kunna söka som läkare eller sjuksköterska till en helikoptermission utomlands. Man är sjukvårdserfarenheten på plats, kan inte luta sig mot några expertkollegor och måste blixtsnabbt skaffa sig en egen uppfattning av patientens kondition.

En ambulanshelikopterläkare i Isafs styrkans Medevac har minst 15 års utbildning och erfarenhet att luta sig mot. För en sjuksköterska gäller minst 8 år. Vad är det då som gör att man antar den här utmaningen? Joacim Linde på Försvarsmedicinskt centrum är den som ansvarar för den militära delen av sjukvårdsutbildningen.
– Det är en unik möjlighet att utvecklas. Den medicinska utmaningen är framför allt att bedriva avancerad akutvård av sjukhuskvalité under svåra yttre förhållanden.  

Ett typiskt Medevac uppdrag

När helikoptern landat så nära patienten som möjligt, innan rotorbladen ens hunnit stanna, är det medicinska teamets uppgift att så snabbt som möjligt stabilisera patientens tillstånd så att han eller hon kan bäras in i helikoptern. Det gäller till exempel att identifiera inre livshotande blödningar. Sedan hjälper ofta delar av helikopterbesättningen till som bårbärare och redan innan helikoptern hinner lyfta har teamet börjat arbeta med patienten inne i helikoptern.

Vilken vård är det då man kan ge i det som Joacim Linde kallar intensivvårdsavdelning under rotor.  
– Med den höga kompetens som finns kan vi erbjuda patienterna mycket avancerad sjukvård direkt på skadeplatsen. I sådan intensivvård ingår att understödja patientens livsuppehållande funktioner som exempelvis andning och cirkulation men också att utföra mindre, livräddande, kirurgiska ingrepp.

Beredskap dygnet runt

Den här veckan övar enheten Moe 1, som ska till Afghanistan med helikopter 16, tre dagars dygnet runt beredskap. Något som redan är verklighet för kollegorna från Helikopterflottiljen som redan befinner sig i Afghanistan. Det innebär att man går, står och sover i när anslutning till helikoptrarna. Den nya uppgiften, forward Medevac, tillåter bara 15 minuter från larmet går till helikoptern ska vara i luften. Oavsett om man har som uppgift att planera en flygning, genomföra flygningen eller se till att helikoptrarna är redo för en flygning. Ett uppdrag kan komma när som helst på dygnet.