Vägen in

Fikarummet skulle kunna ligga på vilken svensk arbetsplats som helst. I en soffa sitter Andreas Stiernman, Erika Palm och Niklas Österlund och samtalar. Det är en vanlig dag på jobbet för Niklas men för Andreas och Erika så är det bara början på en dag av tester för att se om de passar som tidvis tjänstgörande soldater på Trängregementet.

Att ta sig igenom Försvarsmaktens multitest var bara en del av de utmaningar som de som vill bli tidvis tjänstgörande soldat på Trängregementet stod inför under testdagen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Erika Palm och Andreas Stiernman lyssnar på logistikbataljonens Niklas Österlund när han går igenom dagens moment för de hoppfulla kandidaterna till en anställning som tidvis tjänstgörande soldater.
Erika Palm och Andreas Stiernman lyssnar på logistikbataljonens Niklas Österlund när han går igenom dagens moment för de hoppfulla kandidaterna till en anställning som tidvis tjänstgörande soldater. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Erika Palm och Andreas Stiernman lyssnar på logistikbataljonens Niklas Österlund när han går igenom dagens moment för de hoppfulla kandidaterna till en anställning som tidvis tjänstgörande soldater. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Niklas Österlund är löjtnant på 2:a logistikbataljonen på Trängregementet och hans uppgift idag är att hålla samman testerna för de blivande tidvis tjänstgörande soldaterna.

– Dagen är uppdelad i tre moment. De sökande går igenom en anställningsintervju med säkerhetsprövning, en hälsokontroll och Försvarsmaktens multitest. Allt för att vi ska få en så bra bild av de sökande som möjligt.

Under anställningsintervjun så är det soldaternas blivande plutonchefer som sköter utfrågningen. Under intervjun så får de sökande komma med önskemål om var de vill bli placerade i organisationen och redogöra för sina kompetenser. Alla som senare kommer att bli anställda måste också klara säkerhetsprövningen och en registerkontroll. Säkerhetsprövningen genomförs för att Försvarsmakten ska få så god kännedom som möjligt om den sökande ur ett säkerhetsperspektiv. Registerkontrollen innebär att en kontroll sker mot polisens belastnings- och misstankeregister.

Flera av de som söker har varit anställda i Försvarsmakten tidigare. Andreas Stiernman har både varit anställd i Nordic Battlegroup samt tjänstgjort i den svenska insatsen i Afghanistan.

– I Afghanistan var jag reservdelsman, ett arbete jag trivdes väldigt mycket med. Att vara en del i att se till att alla fordon rullar och fungerar som de ska är en av anledningarna till att jag sökt den här tjänsten, säger han.

När intervjuerna och säkerhetsprövningen är avklarad så ägnas resten av dagen till att se till så att de sökande uppfyller de fysiska krav som Försvarsmakten ställer på tjänsten de sökt.

– Hälsokontrollen består av att de sökande fyller i en hälsodeklaration och sen genomför en kontroll av syn, hörsel och allmänt hälsotillstånd hos en av våra läkare. Eftersom tjänsten kan vara väldigt krävande fysiskt så måste de också klara Försvarsmaktens multitest, förklarar Niklas.

Försvarsmaktens multitest är uppdelat i två delar; ett konditionstest och ett styrketest. Styrkestet består av armhävningar, situps, statiskt rygghäng, upphopp och statiskt armhäng. De sökande får olika poäng beroende på sina resultat och dessa poäng räknas sedan ihop och för att bli godkänd måste de komma över en viss mängd poäng.

Testerna är hårda men kandidaterna biter ihop. De som är här är starkt motiverade till att nå sitt mål och bli anställd på Trängregementet. Erika Palm läser till sjuksköterska på Högskolan i Skövde och ser en anställning som tidvis tjänstgörande soldat på regementet som en utmärkt merit och personlig utmaning.

– Mitt stora mål är att få göra en internationell insats som sjukvårdare. Om jag blir anställd nu så tror jag helt klart att det kan gynna mina chanser att få göra en insats utomlands. Men det är inte bara därför jag vill bli tidvis tjänstgörande. Jag gjorde min värnplikt här för några år sedan och trivdes mycket bra i Försvarsmakten.  Det här är ett sätt att få göra något bra och som går att kombinera med mina studier.