Systemövning med nytt ledningssystem

Under vecka 45 och 46 pågår en kompletterande systemövning av Försvarsmaktens nya ledningssystem. Flera förband ur insatsorganisationen deltar. Systemövningen är en av flera övningar för att säkerställa rätt funktionalitet i ledningssystemet som skall börja användas inom insatsorganisation.

Under vecka 45 och 46 testas Försvarsmaktens nya gemensamma ledningssystem för krigsförbanden i insatsorganisationen. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Övningsledare Johnny Jäger på 12:e sambandsbataljonen arbetar för att driftsätta ett nytt ledningssystem.
Övningsledare Johnny Jäger på 12:e sambandsbataljonen arbetar för att driftsätta ett nytt ledningssystem. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten
Övningsledare Johnny Jäger på 12:e sambandsbataljonen arbetar för att driftsätta ett nytt ledningssystem. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten

– Det vi vill åstadkomma är att driftsätta ett gemensamt ledningssystem för krigsförbanden i insatsorganisationen, berättar Johnny Jäger, operativ övningsledare.

När Försvarsmakten inför en ny typ av insatsorganisation 2014 räknar man med att också behöva ett nytt ledningssystem. Högkvarteret och krigsförbanden ska ingå i ett gemensamt ledningssystem. Målet är att högre chef och ledningsförbanden ska ha samma information för att kunna kommunicera och agera i en konfliktsituation eller under en övning. Man ska också i systemet kunna skicka information i olika säkerhetsklasser.

En tidigare systemövning har genomförts under vecka 35 och 36. Syftet då var att säkerställa teknisk funktionalitet i sambandsnäten, radio och krypto/signalskydd. Eftersom inte alla förband ingående i systemlösningen kunde delta genomförs nu en kompletterande systemövning under vecka 45 och 46 då insatsförband ur I 19, A 9, Livgardet, P 4, Trängregementet, P 7 och Ledningsregementet deltar. Systemövningen genomförs till största del som en distribuerad övning över strategiska nät med ett flertal övningsplatser. Ledningsregementet leder övningen genom 12:e sambandsbataljonen.

Den kompletterande systemövningen genomförs med målsättningen är att alla förband skall uppnå en fastställd lägsta nivå för grundinstallation, systemtester och uppkoppling i det gemensamma ledningssystemet. Systemövningen syftar främst till att alla förband uppnår motsvarande nivå avseende installation och tester i systemet. Systemet fortsätter sedan att byggas upp och testas. Övningsledare Johnny Jäger berättar att systemet är baserat på Försvarsmaktens Sweccis-system.

– Systemet vi nu övar med ska göra det möjligt för Försvarsmaktens olika delar att prata och utbyta information med varandra och fungera ihop även om samhällets övriga system är ur funktion. Det är utvecklat ur operativa krav för att krigsförbanden ska kunna fungera ihop sambandsmässigt, även i en ”IT-öken” där alla andra system är ur funktion.