Sverige och Danmark sluter avtal över gränsen

I början på november skrevs ett så kallat cross borderavtal med Danmark under. Avtalet ger det svenska stridsflyget ett redskap att öka sin förmåga att utföra flyguppdrag i samverkan med utländska stridskrafter.

De två överstarna skakar hand efter att ha undertecknat avtalet. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Konceptet är tänkt att kunna användas i den dagliga flygtjänsten. Det är också resurssmart genom samutnyttjande av flyg- och markresurser vid övningar. Avtalet som reglerar verksamheten innebär goda möjligheter till kvalitativ flygträning genom en bredd av olika flygövningar. Det är en fördel att kunna använda flygplan från både Danmark och Sverige exempelvis när man ska öva stora förband.

Att regelmässigt kunna öva mot andra stridsflygplan än Försvarsmaktens egna ger mycket för piloterna Eftersom flyget uppträder över stora områden, både över hav och land, är det bra att kunna använda andra nationers övningsområde. 

– Avtalet ökar möjligheterna till övningar med andra länders förband och att öva i andra övningsområden vilket är bra, både ur övnings- och ekonomiskt hänseende, säger flottiljchefen överste Gabor Nagy.