Sverige kvar i Afghanistan efter 2014

Svensk militär personal kommer att vara kvar i Afghanistan även efter 2014. Inriktningen är att det blir en utbildningsinsats bestående av maximalt 200 personer.

Operation i Afghanistan i juni 2012. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten

Med början vid årsskiftet 2013 ska den svenska militära insatsen reduceras och inriktningen ändras från stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser. Därför planeras nu en gemensam nordisk styrka med baltiskt inslag, kallad Nordic plus. Sverige, Finland, Norge plus Lettland kommer tillsamman bidra med cirka 460 personer. Uppgiften blir framförallt att stödja afghanska säkerhetsstyrkor med rådgivning.

– Det är en utveckling av det nuvarande svensk-finska samarbetet och är planerat att initieras redan i januari 2013. Förmågan byggs successivt upp och det är tänkt att styrkan ska kunna verka fullt ut i juni 2013. Det innebär att Sverige totalt då bidrar med cirka 370 personer i Afghanistan, varav 200 inom ramen för Nordic plus, säger Bo Stennabb på ledningsstaben i Högkvarteret.

Förbandet ska bestå av rådgivare, underrättelse-, vakt-, eskort-, sjukvårds- och logistikenheter, instruktörer vid den afghanska arméns stabs- och funktionsskolor samt personal vid de staber som leder Isaf. Utöver detta ingår även en helikopterenhet för medicinsk evakuering och, till och med maj 2013, en taktisk obemannad flygfarkost.

Vid utgången av 2014 ska afghanerna ha övertagit hela säkerhetsansvaret från de internationella militära strukturerna och förändringen av det svenska bidraget är en naturlig del av detta. Den nuvarande politiska inriktningen är att Sverige från sommaren 2014, om så efterfrågas, bidrar i form av en ren utbildningsinsats om 200 personer, inklusive instruktörer och de stöd- och skyddsfunktioner som utbildningsinsatsen behöver.

– Detaljerna för hur det svenska bidraget ska se ut är inte klart ännu, bland annat med anledning av att Natos planering fortfarande pågår. Försvarsmakten för diskussioner just nu med regeringen, Nato och övriga nordiska länder för att skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt deltagande – om de politiska besluten fattas, säger Bo Stennabb.