”Ställ inga krav som du inte kan leva upp till själv”

På Militärhögskolan Karlberg genomförs varje år en managementkurs för Försvarsmaktens högre chefer. Elever är bland annat blivande eller nuvarande förbandschefer. På måndagen besöktes kursen av överbefälhavaren Sverker Göranson som talade om ledarskap.– Värdegrunden i ledarskapet är vital. Var dig själv och tillåt medarbetarna att göra fel. Ställ helt enkelt inga krav på omgivningen som du inte kan leva upp till själv, var några av ÖB:s råd.

Överbefälhavare Sverker Göranson och generaldirektör Peter Sandwall talar inför eleverna på managementenhetens chefskurs på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Carin Fock/Försvarsmakten

2012 har varit ett omvälvande år för Försvarsmakten med diskussioner kring den långsiktiga ekonomin, uppgraderingen av JAS Gripen och inte minst omstruktureringen, där hela Försvarsmakten gått in i en ny organisation. Det ställer extra krav på ledarskapet.
– Ni och jag måste vara beredda på att ta diskussionen kring de svåra frågorna. Det är först då vi kan påverka bilden av vart vi är på väg, sa Sverker Göranson till eleverna. Vi måste ha en kontinuerlig dialog och det personliga mötet är centralt.

Överbefälhavaren slog fast att öppenheten i Försvarsmakten är viktig:
– Den har nog aldrig varit större. Samtalet pågår överallt, inte minst på bloggar och andra sociala medier och det är bra.

Samtidigt betonade han att diskussionen inte kan pågå hur länge som helst.
– När beslutet är fattat, gäller det att fylla det med innehåll. Men ni som chefer måste också vara beredda på att förklara varför.

Efter sitt anförande fick ÖB visa att han lever som han lär när kursdeltagarna ställde frågor om både ledarskap och det aktuella läget i Försvarsmakten.
– Det blev en bra frågestund. Den här gången var det med chefer, nästa gång är det med soldater i Afghanistan eller sjömän ombord på en ubåt. Det är alltid intressant och roligt att föra de här samtalen, konstaterade överbefälhavare Sverker Göranson efteråt.