Spaning från ovan

SUAV-gruppen har jobbat hårt under tiden i insatsområdet. – Vi är en efterfrågad resurs. När skytteförbanden patrullerar eller genomför en operation så är vi med. Totalt har det blivit 75 dygn i fält under tiden i Afghanistan, säger Anton Arvidsson.

SUAV ”Small Unmanned Arial Vehicle”, en ovärderlig spaningsresurs för chefen som stridsleder på marken. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Utskrivet blir den något kryptiska förkortningen SUAV till ”Small Unmanned Aerial Vehicle”, på svenska ”Stridsteknisk UAV”. Det påminner om ett modellflygplan. Men fjärrkontrollen är något mer avancerad och sköts från en handburen dator. Själva flygplanet kan packas ned i en större ryggsäck.

Kameran kan ta både stillbilder och rörlig film, en ovärderlig spaningsresurs för chefen som stridsleder på marken. Informationen sänds i realtid och kan ses på en datordisplay eller en skärm stor som en femtums Iphone. Dessutom kan gruppen precisera koordinaterna på exempelvis upptäckta mål. En målangivelse som gruppen särskilt kommer att minnas är från tiden med det finska skyttekompaniet i somras.

– Vi identifierade en grupp motståndare från luften. Det finska kompaniet svarade med att gruppera sina granatkastare som sedan sköt verkanseld. Den fientliga gruppen flydde ganska snabbt efter det, säger David Ramén.

Gruppen består av en chef, ställföreträdande chef samt två förare/kulspruteskyttar. Samtliga fyra medlemmar i gruppen har kompetensen att flyga SUAV:en, en utbildning de fått vid Livregementets husarer, K3 i Karlsborg. Tre av fyra gruppmedlemmar deltog dessutom i beredskapsförbandet Nordic Battle Group, så det har blivit många tillfällen till övning före insatsen i Afghanistan.

Verksamheten i det afghanska luftrummet är intensivt. I det svensk-finska området finns det stora helikopterresurser som används flitigt under operationerna. En gång höll det på att gå riktigt illa.

– Det kom sju stycken helikoptrar insvepande i vårt område, helt plötsligt befann de sig under vårt lilla flygplan. Som tur flög ingen av parterna in i varandra, vilket kunde ha slutat illa, säger Anton Arvidsson.

Nu stundar slutet på insatsen i Afghanistan för gruppen. David Ramén menar att de haft en av de mest intressanta uppgifterna.

– Vi har fått besöka samtliga fyra provinser som svenskarna har som sitt ansvarsområde. Det har varit ett hårt och intensivt arbete och man har knappt hunnit längta hem, avslutar David Ramén.