Övningen har börjat

Det är mörkt. På en dammig parkeringsplats utanför Linköping orienterar sig några officerare på en karta. Snart ska bataljonen spridas över det stora övningsfältet. Soldaterna ska hoppa ut ur sina varma fordon och resa tält i det frostbitna gräset. Det är dag ett av tio.

Övningsledaren Magnus Gerhardsson orienterar cheferna på kartan. Alla måste veta vart de befinner sig och vart de ska slå läger för natten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

De kommande dagarna och en bit in på nästa vecka ska bataljonen öva strid, både i skogen och i bebyggelse, och med flera olika vapentyper. Soldater och officerare ska delas in i grupper som får olika uppgifter. Det ska övas både anfall och försvar.
– Soldaterna och officerarna ska övas mot de utbildningsmål som är satta för året samt mot respektive förbands specifika krav. Deltagarna består både av kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal, säger Magnus Gerhardsson som är övningsledare.

Övningen bygger på ett scenario där en motståndare, som spelas av hemvärnet, har landstigit i Göteborg och Strömstad och rör sig i nordostlig riktning, mot Stockholm. Övningsdeltagarna har till uppgift att sätta stopp för motståndaren och ta tillbaka den terräng som motståndaren har erövrat.
– Det som övas är nationellt försvar, det vill säga försvar av Sverige, säger Magnus Gerhardsson.

Under övningen deltar, förutom Livgardet, personal från logistikskolan i Skövde, försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad och elever samt lärare från Markstridsskolans specialistofficersutbildning i Kvarn.
– Vi har samlat flera förband och skolor i en och samma övning för att få en synergieffekt mellan olika funktioner inom till exempel ledning och logistik. Det är en utmaning, men också lärorikt, säger Magnus Gerhardsson.