ÖB på ubåt

Under två veckor i slutet av oktober deltog ubåten HMS Södermanland i marinövningen SWENEX 12-2 i Östersjön. SWENEX är en nationell övning som fokuserar på stridstekniska moment i en komplicerad hotmiljö. Mitt under övningen passade överbefälhavaren, general Sverker Göranson, på att besöka ubåten.

ÖB vinchas ned på HMS Södermanland från Helikopter 10. Foto: Helikopterflottiljen/Försvarsmakten
Maskintjänstchefen, "chiefen", Thomas Wallenholm visar maskinrummet för överbefälhavaren.
Maskintjänstchefen, "chiefen", Thomas Wallenholm visar maskinrummet för överbefälhavaren. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
I mässen kan cirka tolv personer äta samtidigt.
I mässen kan cirka tolv personer äta samtidigt. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Maskintjänstchefen, "chiefen", Thomas Wallenholm visar maskinrummet för överbefälhavaren. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
I mässen kan cirka tolv personer äta samtidigt. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Ubåten har under övningsveckorna använts för att träna med enheterna på ytan som målubåt under ubåtsjaktmoment. Den har också använts i en sjöstyrka för att säkra och hålla kontroll på ett stort havsområde genom att bland annat lämna av kontakter för vapeninsats och även själv agerat genom att insätta vapen mot såväl ytenheter som ubåt. Det har även blivit tid för en hel del egen träning som behövs för att utbilda både officerare och de till stor del nyrekryterade sjömännen.

Under ett dygn besökte överbefälhavaren ubåten till sjöss. Han anlände med en liten grupp som vinschades från helikopter. Då ubåten varit till sjöss en vecka, med begränsat nyhetsflöde, fick ÖB själv möjligheten att delge sitt beslut till sjömännen om deras höjda löner. Det var ett välkommet beslut som spred en glad känsla runt hela fartyget. Frågorna till överbefälhavaren var många både från officerare och sjömän. ÖB fick å sin sida lära sig lite mer om ubåten och hur besättningen ombord har det.
– Att tränga in i lite mer detaljer kring system och dess olika delar är viktigt! Det ni visar från enskild besättningsmedlems kompetens till systemhelhet imponerar och är glädjande, säger general Sverker Göranson, överbefälhavare.

När inspektionen var över och ubåten blåst upp till ytan hämtades gästerna åter med helikopter för fortsatta besök i sjöstyrkan. När siste man hissades upp i morgonmörkret fortsatte ubåten mot nästa övningsmoment och dök ned i djupet.