Ny organisation planerar för det värsta

Om det värsta skulle hända – att Sverige hamnar i krig eller råkar ut för en svår katastrof – måste det finnas någon som leder militära insatser och samarbetar med civila myndigheter. Denna någon är, i mellersta Sverige, chefen för Militärregion Mitt, överste Håkan Hedlund som även är chef för Livgardet.

Personal ur blivande Militärregion Mitt talar om nationell försvarsplanering. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Militärregion Mitt har ett geografiskt områdesansvar som omfattar Stockholms-, Uppsala-, Södermanlands-, Gotlands-, Västerås-, Dalarnas och Gävleborgs län. 

Chefen för Militärregion Mitt (MR M) stöds av en stab som består av både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande officerare och civila. Organisationen bemannas inte i sin helhet förrän vid årsskiftet, men arbetet med försvarsplanering har pågått tidigare i andra organisationer som läggs ned samtidigt som MR M startar upp.
– Det som fram till nu hetat Insatsledning Stockholm och Säkerhets- och samverkanssektion Stockholm läggs ned och chefen för MR M övertar uppgifterna, säger Leif Ölmeborg som idag är chef för Insatsledning Stockholm och blivande chef för Militärregion Mitt stab.

Säkerhetspolitik och samarbete

Under tre dagar samlades personal som efter årsskiftet kommer att ingå i MR M stab på Livgardet i Kungsängen för att sätta sig in i den nya organisationen och dess uppgifter.
– Vi har bland annat gått igenom vad MR M är. Vi har träffat Försvarsdepartementet som har gett en bild av det säkerhetspolitiska läget och vi har talat med polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beskrivit sin roll i krishantering, säger Leif Ölmeborg. Därutöver har delar av den operativa planeringen studerats.
En del i övningen handlade om att klargöra vilka juridiska förutsättningar som gäller då Försvarsmakten ger stöd till samhället i händelse av kris eller krig.
– Lagstöd finns bland annat i lagen om skydd vid olyckor, lagen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, säger Leif Ölmeborg.

”Känns viktigt”

Joakim Lempiäinen är reservofficer och har tidigare tjänstgjort i Kosovo och Liberia. Han är glad över att få vara delaktig i arbetet med försvarsplanering och få kunskap om hur civila och militära organisationer samarbetar i händelse av kris eller krig.
– Det är bra att få förståelse för vad som krävs av var och en om det värsta skulle hända. Övningen har känts relevant och gett mig en tydligare bild av vad vi har för resurser och förmågor. Det har varit mycket att sätta sig in i, säger han.
– Den viktigaste slutsatsen efter övningen är att vi måste lägga stor vikt vid att sprida kunskap om den operativa planeringen bland officerarna så att staben som leder arbetet kan ta fram rätt beslutsunderlag till sin chef, säger Leif Ölmeborg.