NISÖ huserar på Ledningsträningscentrum

Under vecka 48 pågår övningen NISÖ 2012 som är en nationell informationssäkerhetsövning, organiserad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Övningen kommer att genomföras den 28-29 november 2012 vid Ledningsträningscentrum på Ledningsregementet i Enköping.

Här i Ledningsträningscentrums lokaler på Ledningsregementet i Enköping huserar övningen NISÖ, under ledning av MSB. Foto: Elin Göthe Nord/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att stärka samhällets förmåga att hantera IT-relaterade kriser. Främst genom att utveckla förmåga till samarbete och samordning mellan privata och offentliga aktörer. Under övningen övar deltagarna på att hantera en kris i ett IT-relaterat sammanhang som innebär att man snabbt behöver samordna sig för att kunna vidta relevanta åtgärder.

Carita Söderlund är Ledningsregementets projektledare för övningen NISÖ.

Vi tillhandahåller lokaler och infrastruktur åt MSB som leder och sätter ihop övningen. Det är en positiv utveckling, vi startade vårt samarbete med MSB under övningen SAMÖ-KKÖ 2011 och nu fortsätter det.

Carita berättar att Ledningsregementet bidrar med Ledningsträningscentrums unika anläggning och får därmed ett färdigt och funktionell anläggning.

Ledningsträningscentrum har en otrolig kapacitet, vi ha lång erfarenhet och bred kompetens för stabsövningar. Vi kan också hjälpa till med metoder och metodutveckling för övningar, ledningsträning och stab, avslutar hon.

Övningen NISÖ genomförs som en simuleringsövning med en påföljande seminarieövning. En simuleringsövning innebär att man försöker skapa en situation utifrån ett scenario som är så lik en verklig händelse som möjligt. Deltagarna förväntas agera precis som de hade gjort i en skarp situation och ta samma kontakter, samma beslut och vidta samma åtgärder. Under simuleringsövningen följer en analysfunktion spelet och fångar upp frågor som sedan klarläggs i seminarieform.