Nästa steg i utvecklingen

Konceptet med Operational Mentoring and Liaison Team, (OMLT), har varit att genomföra operationer, träna och leva tillsammans med den afghanska armén (ANA). Nu är det arbetssättet på väg bort. En del i nästa steg är att delar av den svenska afghanistanstyrkan ska fungera som rådgivare i ett samordningsorgan som kallas OCCP – Operational Coordination Center Provincial.

På väg till ett av OCCP:s möten i centrala Mazar-e-Sharif. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
OCCP:s deltagare består av en fast stab med olika stabsmedlemmar med hög grad.
OCCP:s deltagare består av en fast stab med olika stabsmedlemmar med hög grad. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
OCCP:s deltagare består av en fast stab med olika stabsmedlemmar med hög grad. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

– Tidigare var det den svenska afghanistanstyrkan som ledde de militära operationerna i norra delen av landet. Allt eftersom åren har gått har afghanerna själv tagit över med hjälp av det svenska och finska styrkebidraget. Nu har afghanerna helt tagit över ansvaret och därigenom har delar av den svenska afghanistanstyrkan börjat fungera som rådgivare inför det svenska tillbakadragande från Afghanistan 2014, säger överstelöjtnant Tony Petersson som fungerar som senior advisor, alltså rådgivare.

Principen är att varje provins i Afghanistan ska ha ett eget OCCP där bland annat afghansk polis, militär, säkerhetstjänst ingår och där alla tillhör ANFS, (Afghan National Security Forces). Det är den afghanska guvernörens verktyg att koordinera säkerhetsverksamheten i sin egen provins och det gör han bland annat genom att delta i OCCP-möterna. Det är en fast stab med olika stabsmedlemmar som består av officerare med hög grad och som är högt skolade. Stabens syfte är att skydda befolkningen genom att leda och planera militära insatser men även insatser vid till exempel översvämningar och jordbävningar.
– Vår uppgift som rådgivare är att få staben att vara effektiv och fungera bra. Vi fungerar som ett bollplank och en form av ”turbo” i deras utveckling, säger Tony Petersson och fortsätter:
– Arbetet med att agera såsom en rådgivare vid ett OCCP är i sin linda och det kommer att öka i omfång intill vi lämnar landet.

Ansvar att samordna och synkronisera

Chefen för OCCP i Balk, är brigadgeneral Eshaq Fekran. Balk är en av fyra provinser som den svenska afghanistanstyrkan ansvarar för i norra delen av landet. Brigadgeneralen Eshaq Fekran är alltid den som har ansvar att samordna och synkronisera all verksamhet inom egen provins som berör säkerhet.
– Vi är mycket glada att ni är här och vi uppskattar verkligen er hjälp till det att vi klarar oss själva, säger han.