Ministern träffade rätt

Under en intensiv eftermiddag vid Försvarsmaktens förband i Halmstad fick försvarsminister Karin Enström bland mycket annat diskutera kvinnors karriärmöjligheter i Försvarsmakten och prova på arbetsuppgiften att vara robotskytt i robotsystem 97.– Hade det varit i verkligheten hade ministern träffat, sa Axel Tanner, som instruerade henne.

Försvarsminister Karin Enström fick inta robotskyttens plats i stridsledningsenheten på robotsystem 97, och ordinarie robotskytt Axel Tanner ledde henne fram till träff. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
Närmare 60 deltagare från Försvarsmaktens olika förband och skolor fanns med vid konferensen NOAK, dit försvarsminister Karin Enström var inbjuden som talare.
Närmare 60 deltagare från Försvarsmaktens olika förband och skolor fanns med vid konferensen NOAK, dit försvarsminister Karin Enström var inbjuden som talare. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
Carl Eberstein berättade om radarstationen UndE 23 som lånades ut till Storbritannien för att skydda luftrummet över London under OS.
Carl Eberstein berättade om radarstationen UndE 23 som lånades ut till Storbritannien för att skydda luftrummet över London under OS. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
Närmare 60 deltagare från Försvarsmaktens olika förband och skolor fanns med vid konferensen NOAK, dit försvarsminister Karin Enström var inbjuden som talare. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten
Carl Eberstein berättade om radarstationen UndE 23 som lånades ut till Storbritannien för att skydda luftrummet över London under OS. Foto: Charlotte Pettersson Försvarsmakten

Försvarsministerns besök började med att hon själv talade vid konferensen NOAK, nätverk för officerare och anställda kvinnor, som HR-centrum anordnade vid Militärhögskolan Halmstad för att stärka nätverksarbetet bland kvinnor vid Försvarsmaktens olika förband.

Hon poängterade vilken viktig milstolpe försvarsbeslutet 2009 var, där värnplikten blev vilande och rekryteringen till försvaret frivillig.

– Med det inriktningsbeslutet gjorde vi Försvarsmaktens personalförsörjning könsneutral, och både män och kvinnor blev en självklar rekryteringsbas, sa försvarsminister Karin Enström.

Fortfarande är dock kvinnorna i klar minoritet, både på de militära utbildningarna och bland anställda. Försvarsministern som själv har en bakgrund som yrkesofficer betonade hur viktigt just nätverket är för kvinnor som är i minoritet på en arbetsplats. Nätverket behövs som en ventil för att det kan vara jobbigt att vara ensam tjej ibland, för att bekräfta att man inte är ensam med sina problem utan andra kan känna likadant, och för att ge inspiration och förebilder.

Försvarsministern konstaterade med glädje att andelen kvinnor som söker och blir antagna till GMU nu är uppe i 19 procent, vilket är en stor ökning från värnpliktsårens 6-7 procent kvinnor.

– Men frågan är hur man sedan håller motivationen uppe, och hur man kommer vidare i karriären. Det finns bara två kvinnor som är överstar, och det är hög tid att vi får se en kvinna som general, tyckte försvarsministern.

Efter en frågestund gick besöket vidare till Luftvärnsregementet, som tillsammans med Militärhögskolan och Försvarsmaktens tekniska skola fick presentera verksamheterna i Halmstads garnison. Rekryteringen till GMU och till soldatbefattningarna vid krigsförbanden var en av de viktiga punkterna, och Luftvärnsregementets chef Stefan Jönsson kunde nöjt konstatera att Lv 6 med råge klarar sina rekryteringsmål för 2012, både när det gäller kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater.

- Jag vet att ni har jobbat länge med rekrytering och att ni har hunnit långt, kvitterade försvarsminister Karin Enström. Bedömningen av hela försvarsreformen kommer att baseras mycket på hur personalförsörjningen fungerar. Det är för tidigt ännu att utvärdera hur det har gått, men vi ska vara ödmjuka och beredda att skruva om efterhand.

Innan besöket avslutades hann försvarsministern också få en visning av luftvärnets olika system, bland annat radarstationen UndE 23 som lånades ut till luftrumsövervakningen av OS i London i somras, och robotsystem 97, där ministern själv fick prova skyttens plats i stridsledningsenheten, med lyckat resultat.

– Det märks att det är ett väldigt driv här, konstaterade ministern när hon tackade för ett intensivt men givande besök. Här tänks det och här görs det grejer!