Med siktet inställt på karriär i Försvarsmakten

Den 20 augusti påbörjade 47 rekryter sin 3 månader långa grundläggande militära utbildning, GMU, vid F17. I huvudsak ska de efter godkänt resultat kunna söka tjänster på flygbassäkplutonerna som kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater. Idag fredag den 9 november är det MUCK och de som har fått anställning påbörjar sin fortsatta karriär redan nu på måndag.

William Karlsson, Sofia Lindström och Axel Ehrling, alla har genomfört GMU med godkänt resultat. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Löjtnant Mikael Andersson, plutonchef för 124:e plutonen.
Löjtnant Mikael Andersson, plutonchef för 124:e plutonen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Löjtnant Mikael Andersson, plutonchef för 124:e plutonen. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

Eftersom det är första GMU omgången F 17 utbildar är det extra intressant att få reda på hur våra soldater uppfattat sin tid i Försvarsmakten och på F 17 i synnerhet.

Framtiden – en väg mot nya mål

Vid inryckningen i augusti frågade vi fyra rekryter om deras förväntningar och framtidsplaner. Idag efter fullgjord GMU följer vi upp samma soldater för att ta reda på om deras förväntningar och visioner tagits om hand på det sätt de hoppades på när de beslutade sig för att steget in i Försvarsmakten.

Tre av de fyra rekryterna är kvar och samtliga är de mer än nöjda med utbildningen. De har fått både kunskaper, erfarenheter, nya bekantskaper och starkare både fysiskt och mentalt något de absolut inte vill ha ogjort. I väntan på deras avslutningsceremoni fick vi en stund tillsammans samtidigt som deras kollegor ställde upp och fick instruktioner om vad som komma skall.

Blev utbildningen så som ni förväntat er?
Alla är de enade om att de faktiskt hade förväntat sig ”det värsta och hoppats på det bästa” men att utbildningen blev lättare än vad de kunnat föreställa sig.

– Jag hade en bild av att vi skulle brytas ner som individer för att sedan sakta byggas upp igen, men så var det inte alls. Tempot var högt och omställningen från den civila världen var en utmaning, men i det stora hela är jag bara väldigt glad över att jag valde att genomföra GMU, säger Axel Ehrling.

Den gamla bilden av skrikande befäl som jagar livet ur soldaterna är en utopi enligt dem alla.

Snarare är instruktörerna ”vanliga” människor som ställer rimliga krav med främsta inriktning att alla i plutonen ska lyckas ta sig igenom utbildningen.

– Redan från första dagen blev vi väl mottagna av våra instruktörer.  Under hela utbildningen har det ställts höga men skäliga krav på oss samtidigt som befälen varit noga med att alla fått förutsättningar att lyckas. Jag hyser stort förtroende och respekt för alla våra befäl säger Sofia Lidström.

William Karlsson upplevde att omställningen var som störst de första 2-3 veckorna, sedan började det hela sätta sig.

– Det gäller att anstränga sig själv, tänja lite på sina egna gränser och synsätt. Helt enkelt vara lite öppnare i sitt sinne och ge utbildningen en chans och inte ge upp i första taget, menar William.

Vilken är den största erfarenheten ni har efter er GMU?
Axels uppfattning är att man klarar mer än man tror. Det är bra att bita ihop och använda ”pannbenet” ibland vilket kan vara bra för att få ut de sista krafterna.

Sofias erfarenhet är att samverkan är A och O. Om hela gruppen samarbetar mår alla bra och då växer trivseln och viljan att göra sitt yttersta.

William anser att han utvecklats som individ på många olika plan, fått ta eget, större ansvar samtidigt som han lärt sig otroligt mycket under den här korta tiden.

Hur ser er framtida planering ut?
Alla har de siktet inställt på att fortsätta sin karriär inom Försvarsmakten. De uppmanar även andra kompisar att genomföra GMU utbildningen.

– Även om man inte har någon avsikt att fortsätta sin bana i det militära är det definitivt värt att lägga tre månader av sitt liv på den här utbildningen.  Man får riktigt bra utbildning och dessutom betalt, säger William.

Plutonchefen för 124.e GMU-plutonen, löjtnant Mikael Andersson, som varit ansvarig för planeringsupplägget av utbildningen är nöjd med vad de åstadkommit.

Han själv var till en början något skeptisk till den kraftfullt nedskurna utbildningstiden. Det han främst var orolig för var att rekryterna inte skulle hinna med att få all viktig utbildning i förhållande till tidigare utbildningstid för värnpliktiga.

– Jag är väldigt nöjd med det utbildningsresultat och det vi tillsammans åstadkommit under dessa månader. Det har varit ett tufft tempo och mycket att lära för alla inblandade. Men med extremt noggrann planering och hög disciplin är utbildningen mer än tillräcklig och jag har verkligen blivit övertygad om att detta är ett bra koncept vi har i år utbildning, säger Mikael.

Nu återstår sista biten av F 17 avslutningsceremonin för 124:e GMU-plutonen. Hela plutonen marscherar en sista gång tillsammans på F 17 i ett så kallat ”ärevarv”. Nästa inryckning vid F 17 är i månadsskiftet januari/ februari 2013 och då öppnas återigen grindarna för nya rekryter som vill prova sina möjligheter i ”Vår verklighet”