Med personalen i fokus

Igår avslutades årets sista rekryteringsseminarium som ägde rum i Stockholm under tre dagar. Arrangörerna var rekryteringsavdelningen på HR Centrum. Totalt kom det cirka 115 medarbetare från hela landet för att lyssna på de olika talarna, som var soldater till högre chefer från Högkvarteret och Försvarsdepartementsrådet.

Det är allt fler som satsar på en karriär inom Försvarsmakten, därför är rekryteringen och personalförsörjning en viktig fråga inom organisationen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Menig 1kl, Hannes Elvin-Nowa och Korpral Daniel Sjöström berättar om deras vardag och syn på personalförsörjningen.
Menig 1kl, Hannes Elvin-Nowa och Korpral Daniel Sjöström berättar om deras vardag och syn på personalförsörjningen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Deltagarna passade på och minglade under pausen.
Deltagarna passade på och minglade under pausen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Menig 1kl, Hannes Elvin-Nowa och Korpral Daniel Sjöström berättar om deras vardag och syn på personalförsörjningen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten
Deltagarna passade på och minglade under pausen. Foto: Leah Zepeda Jorsell/ Försvarsmakten

Tisdagen inleddes med att chefen för HR Centrum, Lena Sköld välkomnade alla deltagarna på plats. Hon lyfte även fram hur viktiga våra medarbetarna är, soldater, sjömän, officer som civila. Hon pratade också om förändringens förutsättningar, om till exempel hur vi ska skapa ett sammanhängande personalförsörjningssystem inom Försvarsmakten som gör det enklare att byta från olika anställningsformer, och möjliggöra för ett yrkesutveckling som får fler att stanna kvar i branschen.

Överste Peter Öberg, stabschef på HKV PERSS, presenterade sin syn på rekryteringen, ett ämne som åhörarna tyckte var minst sagt intressant och som gav utrymme för flera reflektioner. Första dagen innehåll också en hel del om kommande kampanjer bland annat kring grundläggande militär utbildning, GMU, officersprogrammet och specialistofficersutbildning.  Informationsstabens marknadsplanerare Annika Ivner redogjorde för tanken bakom kommande kampanj, ”Vad håller Du på med?”, eller ”Vad håller du på med?”,  kampanjen syftar till vad vi gör för samhället men även det arbete som Försvarsmakten bedriver i olika krigshärjade länder som till exempel Afghanistan. Hon presenterade också sponsorsamarbetet med Sveriges innebandyförbund, ett samarbete som många upplevde som positivt.

Dagen avslutades med att två soldater från Amfibieregementet berättade om deras väg in i Försvarsmakten. Deras perspektiv på tillvaron, hur de ser på utvecklingsmöjligheterna som soldat och det återkommande heta ämnet – lönerna.  
– Jag gör inte det här för pengarna, men det är ändå en viktig del, säger Korpral Daniel Sjöström.

Onsdagen fortsatte med ytterligare ett fullspäckat schema, flera talare ville få fram sina budskap och dela med sig av sina erfarenheter kring rekrytering. Sista dagen bjöd  även på en del aktiviteter i form av utbildning i ReachMee verktyget, studiebesök på Rekryteringsmyndigheten samt erfarenhetsseminarium för  yrkesvägledarna.