Kvinnligt nätverk för framtiden

Under den gångna veckan har Försvarsmaktens anställda kvinnor och kadetter träffats på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) för att bygga nätverk för framtiden. Det handlar ytterst om att en insatsorganisation med både män och kvinnor bättre löser uppgiften genom att lättare nå fram till hela befolkningen i det område man verkar. Den svenska Försvarsmakten har i dagsläget en för låg andel kvinnor i operativ tjänst.

Ett sextiotal kvinnliga anställda i Försvarsmakten och kadetter från de nordiska länderna har deltagit i två olika nätverksträffar på MHS H, delvis med gemensamt program. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström diskuterade bland annat kvinnors möjlighet till yrkesutveckling under NOAK – nätverksträff för officerare och anställda kvinnor.
Försvarsminister Karin Enström diskuterade bland annat kvinnors möjlighet till yrkesutveckling under NOAK – nätverksträff för officerare och anställda kvinnor. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Andrea Nordgren och Felicia Osbeck, kadetter på MHS H, som uppskattar att få möjlighet att diskutera sina erfarenheter med andra tjejer.
Andrea Nordgren och Felicia Osbeck, kadetter på MHS H, som uppskattar att få möjlighet att diskutera sina erfarenheter med andra tjejer. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström diskuterade bland annat kvinnors möjlighet till yrkesutveckling under NOAK – nätverksträff för officerare och anställda kvinnor. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Andrea Nordgren och Felicia Osbeck, kadetter på MHS H, som uppskattar att få möjlighet att diskutera sina erfarenheter med andra tjejer. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Elin Wilhelmsson, Trängregementet, tilltalades av upplägget med föreläsningar av framgångsrika kvinnor från både Försvarsmakten och andra delar av samhället. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Mycket positivt har hänt, men det har tagit lång tid, betonade försvarsminister Karin Enström, som föreläste för deltagarna under torsdagen. Hon vill se en snabbare förändringstakt mot målet att uppnå ett jämställt försvar med en ökad operativ effekt. Fjorton till tjugo procent av de som söker och antas till den grundläggande militära utbildningen (GMU) är numera kvinnor, men andelen yrkesofficerare är endast drygt fem procent – en siffra som enbart marginellt stigit de senaste åren.

Rekrytera och behålla

– Ett tema för det här mötet har varit att fokusera på hur vi behåller kvinnorna i Försvarsmakten, berättar Helena Hoffman, Försvarsmaktens HR-centrum, ansvarig för de tre första mötesdagarna inriktade mot de som jobbar med lokalt nätverks- och jämställdhetsarbete. Vi har bland annat diskuterat hur Försvarsmakten kan skapa förutsättningar för kvinnor att yrkesutvecklas, delta i verksamhetsledningen på alla nivåer, men även att kunna delta i internationella insatser trots att man till exempel är småbarnsförälder.

Möjligheten att skapa nya kontakter med andra kvinnor i liknande situation är avgjort den främsta anledningen till att både nya och mer erfarna medarbetare kommit till Halmstad, men det finns flera skäl att mötas.
– Jag vill helt enkelt ”boosta” mig med ny energi och ta möjligheten att utvecklas som människa, förklarar Cecilia Gustafsson, armétaktiska staben i Högkvarteret. Det är också en ventil för att kunna få prata om saker som jag annars inte har möjlighet att diskutera på det här sättet med mina manliga kollegor.

Konkreta resultat

Förra årets möte syftade till att få en bild över hur det ser ut i Försvarsmakten när det gäller jämställdhetsarbetet. Nu är det hög tid att det börjar hända saker.
– Meningen är inte att vi ska behöva diskutera samma saker varje år när vi träffas, betonar Helena Hoffman. Efter det här mötet finns konkreta förslag att jobba vidare med, bland annat när det gäller att vara mentor för både kvinnor och män, en översyn av Försvarsmaktens utbildningar så att genusperspektivet löper som en röd tråd genom både soldat- och yrkesofficersutbildning, och nytt underlag som stöd till pluton- och kompanichefer i jämställdhetsarbetet.

Se individen

Felicia Osbeck och Andrea Nordgren är två unga blivande specialistofficerare på MHS H med knappt ett års erfarenhet av Försvarsmakten. De stortrivs just nu och tycker själva att de smält in bra i den manliga miljön, men de har också haft stor glädje av att kunna stötta varandra genom utbildningen så här långt. På frågan om vad som krävs för att de ska vara kvar i Försvarsmakten i framtiden svarar de:
– Jag önskar att jag kände mig trygg i att Försvarsmakten fångar upp mig och stöttar mig med rehabilitering om jag skadar mig under utbildning eller i tjänsten, säger Felicia.
– Försvarsmakten måste bli bättre på att ta fram kläder och annan utrustning som passar alla, tillägger Andrea. Man ska känna sig bekväm i det man bär.
– Vi hade inte varit i Försvarsmakten om vi inte hade trivts, betonar Elin Wilhelmsson, trossplutonchef på Trängregementet. Vi vill bara att Försvarsmakten ska bli bättre på att se och ta tillvara alla individer.