Inryckt, kontrollerad och klar för anställning

I helgen var det inryck på Luftvärnsregementet för årets fjärde krigsförbandskurs, (KFK) för 62:a luftvärnsbataljonen. Kursen avslutade årets rekryteringsfas. Efter säkerhetskontroll, medicinsk bedömning och fystest, är de nu klara för anställning som tidvis tjänstgörande soldater.

15 sekunder är minimikravet i armhäng. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Här blev det mer än 50 centimeter, det vill säga maxpoäng på momentet upphopp.
Här blev det mer än 50 centimeter, det vill säga maxpoäng på momentet upphopp. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Blodtryck och pulsmätning ingår i de medicinska testerna.
Blodtryck och pulsmätning ingår i de medicinska testerna. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Sjuksköterskan Marie Hansen förklarar audiogrammet, ett resultat av hörselprovet som genomfördes.
Sjuksköterskan Marie Hansen förklarar audiogrammet, ett resultat av hörselprovet som genomfördes. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Här blev det mer än 50 centimeter, det vill säga maxpoäng på momentet upphopp. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Blodtryck och pulsmätning ingår i de medicinska testerna. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Sjuksköterskan Marie Hansen förklarar audiogrammet, ett resultat av hörselprovet som genomfördes. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Krigsförbandskursen höll ett högre tempo då den innehöll fler moment än de förra kurserna. Den var även ett uppsamlingstillfälle för de som rekryterats under hösten eller inte haft möjlighet att delta på tidigare KFK eller de obligatoriska testerna av medicinsk och fysisk status. Före inryck har de blivande soldaterna kontrollerats av säkerhetspolisen.

Under hösten har bataljonens övriga soldater gjort de tester som skall vara avklarade med godkänt resultat för att kunna bli anställd. Tidigare har de tjänstgjort genom att ha tecknat en avsiktsförklaring. Men med den nya lagen om vissa försvarsmaktsanställningar, anställs de som tidvis tjänstgörande soldater med alla möjligheter och skyldigheter.

Försvarshälsan hade mobiliserat väl och tog snabbt och effektivt hand om alla soldaterna som skulle kontrollera sin medicinska status. Det var ett gediget testprotokoll som skulle fyllas i. Avslutningsvis gjorde läkare en bedömning av insamlade resultat, en kompletterande undersökning samt ett samtal kring resultatet. Därefter fick soldaterna ett intyg om de var godkända eller inte godkända för anställning.

De fysiska testerna innehåll två delar, beeptest och multitest. Beeptesten är ett progressivt test, det blir svårare ju längre testet pågår. Testen genomförs genom att man springer en sträcka på 20 meter enligt ett särskilt program där tiden från början är nio sekunder men minskar hela tiden. För att nå minikravnivån, krävs 1760 meters löpning på åtta minuter. 

Multitestet innehåller fem delmoment, som alla ska vara godkända och dessutom ha en totalpoäng på 125. Delmomenten genomförs i en följd inom 45 minuter. Läs mer om testerna via länkarna i rutan under bilderna. 

På patrull

Söndagen ägnades åt patrulltävling. Där sattes kunskaper och färdigheter hos enskilda på prov. Grupperna utsattes för fysisk belastning och viss stress. Plutoncheferna jobbar tätt tillsammans med sina soldater under patrulltävlingen för att stödja enskilda, bygga ett team och även se vilka utbildningsbehov som finns. Tävling är ett mycket bra och mångsidigt verktyg som ger soldaten självinsikt och cheferna bra kunskap om hur gruppen fungerar.
– Det har varit jättekul, men jobbigt också. Jobbigast var att ha en stridsparskamrat på orienteringen som var så himla löpstark att jag inte hade inte en chans att hålla jämna steg med honom, säger Nadjam Malik och skrattar.

2013 kommer att ge soldaterna i 62:a luftvärnsbataljonen flera tillfällen till kompletterings- och nyutbildning samt övningar i form av krigsförbandsövning och krigsförbandskurs.
– Jag är mycket nöjd, vi ligger före plan och går in i 2013 med nästan 200 anställda soldater i två stridsgrupper och till halvårsskiftet 2013 är bägge grupperna redo att sättas in tillsammans eller var för sig och lösa uppgift som ett luftvärnsförband, säger bataljonschef Håkan Hörstedt.