Försvarsmaktens varumärkesarbete prisat

Försvarsmaktens rekryteringskampanjer belönades på torsdagskvällen med första pris i kategorin för långsiktig kommunikation i reklamtävlingen 100-wattaren.

I tävlingen premieras kampanjer som gett bevisad effekt. I Försvarsmaktens fall handlar det om kampanjen ”Har du det som krävs – välkommen till vår verklighet”. Det långsiktiga arbetet i kampanjen har förutom rekrytering också handlat om att öka kunskapen om Försvarsmaktens nya roll som arbetsgivare och om det nya
insatsförsvaret.

– Hela Försvarsmaktens informationstjänst, från Boden i norr till Revingehed i söder, har under de senaste åren jobbat hårt med att kommunicera bilden av den nya Försvarsmakten och den verklighet vi lever och verkar i. Det är oerhört viktigt, inte bara ur ett rekryteringsperspektiv utan också för att allmänheten ska känna förtroende för oss som organisation, säger överbefälhavaren, general Sverker Göranson.

Även Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten gläds åt priset.

– Priset värderar effekt och kategorin uthållighet och förnyelse. Vi fortsätter på samma sätt under 2013 men utvecklar oss med att särskilt titta på hur vi omhändertar frivilligrekryteringen, för till exempel Hemvärnet,  och hur externa kampanjer tas emot, förankras och driver den interna stoltheten som redan anställd eller frivillig, säger han.

Budgeten för Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2012 är 60 miljoner kronor. I år har behovet varit att rekrytera 3 000 personer till grundläggande militär utbildning, GMU. Tävlingen arrangeras av Sveriges annonsörer och Sveriges kommunikationsbyråer.