En besättning formas för en viktig uppgift

I veckan anslöt de första nyrekryterade besättningsmedlemmarna till HMS Carlskrona och den kommande insatsen utanför Somalia, ME 03. Redan från början fanns en grundbesättning bestående av sjömän och officerare, men denna behövde kompletteras, då fartyget ska lösa andra uppgifter än de man normalt gör hemma i Sverige med ordinarie besättning.

Bagare Robert Larsson och elektriker Pär Berg ser fram emot insatsen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
De nyanlända hälsas välkomna ombord.
De nyanlända hälsas välkomna ombord. Foto: Mikael Hultzén/Försvarsmakten
Mathias Jansson är fartygschef ombord.
Mathias Jansson är fartygschef ombord. Foto: Mikael Hultzén/Försvarsmakten
För närvarande ligger HMS Carlskrona på översyn i den stora Oscarsdockan på Kockums varv.
För närvarande ligger HMS Carlskrona på översyn i den stora Oscarsdockan på Kockums varv. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
De nyanlända hälsas välkomna ombord. Foto: Mikael Hultzén/Försvarsmakten
Mathias Jansson är fartygschef ombord. Foto: Mikael Hultzén/Försvarsmakten
För närvarande ligger HMS Carlskrona på översyn i den stora Oscarsdockan på Kockums varv. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under de första veckorna ombord kommer man att fokusera på sjösäkerhet. Att lära sig hitta, var brandsläckningsutrustningen finns och hur man utrymmer fartyget är grundläggande, men viktiga delar i att ingå i en besättning. För närvarande ligger fartyget på Kockums varv för årlig översyn och både varvspersonal och besättning rör sig i fartygets alla utrymmen. Mathias Jansson är fartygschef på HMS Carlskrona och den som välkomnade de nyanlända:

– Som chef tror jag att det är viktigt att ge de yttre ramarna för vad som ska göras, och uppmuntra till individens eget ansvar inom dessa ramar. Då alla numera är anställda och sökt sig hit frivilligt, finns en stor motivation och vilja att göra sitt yttersta.

Inom och utom Försvarsmakten

Av de 30-tal personer som kom till sitt nya fartyg kom fem från civila arbeten och resten från andra delar av Försvarsmakten, främst andra marina förband. Två av de som kom utifrån var Robert Larsson från Öland, bagare ombord, och Pär Berg, elektriker från Ljungby i Småland. Pär gjorde värnplikten på HMS Visborg, och har alltid velat delta i en marin insats, men det har inte tidigare passat in tidsmässigt.

– Det var inga problem att få tjänstledigt från mitt vanliga arbete på en elektrikerfirma, berättar Pär. Min arbetsgivare såg det som utvecklande för mig, han får tillbaka en mer kompetent yrkesman efter insatsen.

Robert var med i den tidigare insatsen, ME02, och trivdes så bra att det kändes självklart att söka igen.

– Kamratskapet i besättningen under förra insatsen var verkligen något extra. Det kändes också bra att hjälpa till att eskortera mattransporterna till Somalia, och på så sätt göra nytta, berättar Robert.

En hektisk tid väntar

Varvsvistelsen för HMS Carlskrona varar fram till årsskiftet. Därefter börjar provturer och övningar till sjöss, något som alla ombord naturligtvis ser fram emot.

– I januari ansluter även de övriga delarna i förbandet, helikopterenheten, bordningsstyrkan och sjukvårdspersonalen. Då ska vi föra samman delarna till en fungerande besättning, berättar Mathias Jansson.

I mars kastar HMS Carlskrona loss från hemmahamnen och sätter kurs mot de pirathärjade vattnen utanför Somalia. Fram till augusti ska fartyget med sin besättning patrullera det väldiga området, och då framför allt bidra till att eskortera FN:s mattransporter till Somalia. HMS Carlskrona ingår då i EU:s operation Atalanta tillsammans med fartyg från andra länder i Europa. Deltagandet förutsätter ett riksdagsbeslut.