Det kom ett tackbrev

I ett brev till rikshemvärnschefen tackar räddningschefen på Tjörns kommun för Hemvärnets insatser i samband med oljekatastrofen förra året.

Det var många hemvärnssoldater som deltog vid oljesaneringen på Tjörn. Foto: Mikael Mårtensson/Räddningstjänsten Tjörn

– Det känns väldigt roligt att få ett sådant erkännande. Våra hemvärnssoldater stödjer samhället mycket mer än vad folk i allmänhet vet om. De är ibland lite blygsamma, säger rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

Han är stolt över Hemvärnet. Det är inte bara en skydds- och bevakningsresurs utan också en bra resurs för samhället och den egna hemorten. Personalen är snabbt gripbara och vill hjälpa till vid olika kriser. I snitt stödjer Hemvärnet samhället med cirka 50 tusen timmar varje år. I år lär det bli ännu mer då det varit många eftersök efter försvunna personer och översvämningar.

– Oljesaneringen på Tjörn var speciell och det var många som arbetade med det under en lång tid, säger Roland Ekenberg.

820 ton oljeemulsion togs upp

Totalt var det omkring 150 personer insatta per dag under oljesaneringen som pågick 15 september till 14 oktober förra året. Kustbevakningen tillsammans med personal och resurser från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och räddningstjänsten tog upp cirka 820 ton oljeemulsion, vilket motsvarar cirka 550 ton ren olja.

Räddningschefen Carl-Ian Bissmark på Tjörns kommun skriver i sitt tackbrev att Försvarsmaktens hjälp genom Hemvärnet tillsammans med en positiv inställning att hjälpa kommunen, är en viktig faktor för en lyckad insats och konstaterar att den fastslagna krishanteringen inom kommunen gjorde att Hemvärnet och kommunen hade goda relationer sedan tidigare.

Kollision utanför Jyllands nordkust

Händelseförloppet startade med att ett handelsfartyg och en fiskebåt kolliderade utanför Jyllands nordkust den 10 september 2011. I samband med detta sprang drivoljetanken på handelsfartyget läck. Den danska kustbevakningen tog upp den olja som de kunde upptäcka. De danska myndigheterna larmade även den svenska kustbevakningen, men av någon anledning gick inte larmet fram. Statens haverikommission håller på att utreda detta.

På fredagen den 16 september inleddes den svenska räddningsinsatsen. På helgen som följde kartlade personal från Hemvärnet ett femtiotal öar och oljeförekomster dokumenterades i text och bild. Därefter kunde arbetet inriktas operativt. 

Räddningschefen skriver att samverkan och hjälpen från Hemvärnet och Försvarsmakten var en förutsättning att insatsen blev positiv. Annars hade denna händelse påverkat samhället över en mycket lång tid.