De ser till att allting funkar

Det är tredje dagen på Livgardets stora övning utanför Linköping och striderna pågår för fullt. Men alla strider inte. Ett par kilometer bakom frontlinjen ligger några soldater och tar igen sig i den gassande morgonsolen. De har arbetat sent inpå natten och behöver vila.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Runt de trötta soldaterna står lastbilar och terrängbilar uppställda i en stor cirkel. Några soldater håller vakt i värn som grävts runt förläggningen, och andra patrullerar runt området.
– Just nu händer det inte så mycket, men tempot går upp och ned. Ibland har vi inget att göra på flera timmar och sen måste vi göra tusen saker på en timme, säger soldaten Joakim Holmström.
Joakim arbetar som hjulfordonsmekaniker på 72. kompaniets driftstödsgrupp. Det betyder att han tillhör den delen av kompaniet som ser till att alla får den hjälp och de förnödenheter som behövs. Det kan till exempel handla om att reparera trasiga fordon eller att leverera mat, vatten, bränsle eller ammunition till kamraterna i fronten.
– Större delen av förbandet är ju aktiva på dagen, och då händer det att fordon går sönder. Det är sådant som vi får fixa under natten, säger soldaten Johan Börjesson som också tillhör driftstödsgruppen.
– Under den här övningen har vi bland annat lagat tre bilar som gick sönder på vägen hit. Jag gillar tekniska utmaningar och att få skruva. Vi får vara ganska mycket för oss själva, och det är skönt, säger Joakim Holmström.

Specialister på logistik

Driftstödgruppen ingår som en del i stab- och trossplutonen som arbetar med försörjning och logistik. Under pågående strid befinner sig viktiga delar av plutonen, eller ”trossen” som den också kallas, i regel en bit bakom de främsta enheterna. Trossen servar förbandet med allt som behövs så att övriga enheter kan fokusera på sin stridsuppgift.
– Vår pluton består av en sjukvårdsgrupp, en eldledningsgrupp, en trossgrupp, en driftstödsgrupp och en ledningstropp som bistår förbandets ledning, säger förstesergeant Mikael Simonsson som är ledningstroppchef.
– Största utmaningen hittills har varit att försörja kompaniet med begränsade resurser. Det är ett utmanande arbete att få hela logistikkedjan inom bataljonen att fungera, säger Björn von Wowern som är kvartermästare på 72. kompaniet.