Bilder från incidentberedskapen

Försvarsmakten släppte i dag för första gången sedan kalla krigets dagar bilder på utländska flygplan som tagits under incidentberedskapen. Kapten Johan Linder som är Jas-pilot berättade hur det går till när flygvapnet identifierar främmande flygplan som befinner sig i svenskt närområde och visade bilder som tagits.

TU22M fotograferad av incidentberedskapen. Foto: Försvarsmakten

Det var en av punkterna som avhandlades under det pressmöte om insatser som hölls under torsdagen i högkvarteret.

Kommendör Magnus Lüning berättade dessutom om röjning av minor i svenska farvatten och bärgning av dumpad ammunition i sjöar, som är en viktig del av Försvarsmaktens verksamhet. Drygt ett 50-tal sådana insatser har Försvarsmakten gjort bara under 2011 och 2012.

Hämta bilderna från incidentberedskapen här.