Bataljonen med tidvis tjänstgörande i full gång

– Jag är mycket nöjd med veckans resultat och det här kan bli någonting riktigt bra, säger Patrik Edentoft när han berättar om övningen som bataljonsstaben genomfört och där ett 20-tal reservofficerare deltog. Patrik är bataljonschef för en bataljon som till huvuddelen består av tidvis tjänstgörande personal.

Robin Tonström planlägger stridsmoment i ledningsträningsanläggningen. Foto: Försvarsmakten
Bataljonsstaben samlad för ledningsträningsövning.
Bataljonsstaben samlad för ledningsträningsövning. Foto: Hans Eklund/Försvarsmakten
Bataljonsstaben samlad för ledningsträningsövning. Foto: Hans Eklund/Försvarsmakten

– Det kommer att krävas ett stort engagemang från både den enskilde reservofficeren och de yrkesofficerare som tjänstgör i bataljonen för att utveckla förbandet och personalen. Inte minst krävs att allas kunskaper i reglementen och handböcker aktualiseras och uppdateras med det senaste, berättar bataljonschefen Patrik Edentoft när han pratar om utmaningar som förbandet har framför sig.

Att bygga upp ett förband nästan helt byggt på visstidsanställda frivilliga soldater och reservofficerare är en utmaning för alla inblandade. Det finns mängder med individuella perspektiv och inte minst kompetensnivåer att ta hänsyn till berättar Patrik och fortsätter:

– Vi måste göra det lätt för den enskilde att komma in och tjänstgöra samtidigt som våra kvalitétskrav och förväntningar på individen måste vara tydliga. Frivilligheten innebär i dess förlängning att vi aldrig kan vara helt säkra på att alla verkligen kommer när det är dags för övning. Verksamhet måste både till utformning, när det ligger i tiden och valet av metoder för genomförande vara mycket tilltalande både för soldat/reservofficer och även för dennes civile arbetsgivare.

Bataljonsstaben genomförde nyss sin första ledningsträningsövning i den nya organisationen. För huvuddelen av reservofficerarna var detta den första övningen på många år och utbildningsbehovet var därför stort. Träningen varvades med utbildningspass och återkommande utvärderingar för att identifiera var och ens utbildningsläge för fortsatt utbildning och befattningsinriktning.

– Hög ambition, positiv attityd och en något ödmjuk inställning till uppgifterna kännetecknar alla medverkande säger Patrik.
– Reservofficeren har en unik kompetens där civila och militära kunskaper och perspektiv blandas. Att plocka det bästa av båda världarna är en framgångsfaktor för Försvarsmakten. Samtidigt gäller det att noga lyssna på våra reservofficerare, på deras behov, önskemål och möjligheter till tjänstgöring. Här måste förbandet fundera, kanske i lite nya banor, kring övningsupplägg, tidpunkter och kompetensutveckling. Detta för att på bästa sätt skapa en vinna-vinna situation för både FM och för reservofficeren.