Växlar mellan två yrken

Till vardags är Johan Larsson polis i Sverige. Sedan våren 2012 är han också en del av den svenska afghanistanstyrkan. Johan har valt att ta anställning som GSS/T vilket innebär att han kan variera mellan två jobb.– Det är väldigt stimulerande att kunna växla mellan två yrken. Att omväxling förnöjer är kanske klyschigt i sammanhanget, men det stämmer, säger han.

Johan Larsson pratar med en afghan och frågar hur han mår och var han kommer ifrån. Språket är en viktig del för att kunna få till ett bra samarbete, i synnerhet när det handlar om säkerhet. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överste Torbjörn Larsson med sitt personskydd.
Chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överste Torbjörn Larsson med sitt personskydd. Foto: Richard Kjaegaard/Försvarsmakten
Chefen för den svenska afghanistanstyrkan, överste Torbjörn Larsson med sitt personskydd. Foto: Richard Kjaegaard/Försvarsmakten

Tidvis tjänstgörande personal (GSS/T) innebär att man enbart tjänstgör ett par tillfällen per år vid sitt förband. Övrig tid arbetar man för sin ordinarie arbetsgivare. Läs mer om detta på forsvarsmakten.se

Johan tjänstgör nu i sin GSS/T-befattning som personskyddsoperatör vid den svenska afghanistanstyrkan. Han är anställd som GSS/T vid 14:e militärpoliskompaniet som tillsammans med 15:e militärpoliskompaniet ansvarar för att utbilda och bemanna personskyddsgrupper inom Försvarsmakten.

Kallad till testhelg

Resan började under våren 2011 då Johan fick information om GSS/T-tjänstgöring via Försvarsmaktens hemsida. Han anmälde sitt intresse och blev sedermera kallad till en testhelg där han tillsammans med ett antal andra intresserade fick genomgå bland annat fysiska tester, personligt samtal och utbildning.

Övning

Resan fortsatte sedan under hösten 2011 med en GFÖ (Grundläggande krigsförbandsövning) i kompaniets regi där fokus låg på grundläggande vapenhantering, försvarsupplysning och till viss del befattningsinriktad utbildning.
Då 14:e MP-kompaniet bemannar och ansvarar för personskyddsgruppen vid den svenska afghanistanstyrkan blev personskyddsutbildning varvat med missionsutbildning aktuellt för Johan och övriga gruppmedlemmar. De övriga i personskyddsgruppen har precis som han en civil anställning vid sidan av sin tjänstgöring som GSS/T.
– Samtliga i gruppen, förutom gruppchefen som är officer, jobbar till vardags som civila poliser, säger Johan.

”Bryter isen” med språket

 – Språket är en viktig del för att kunna få till ett bra samarbete, i synnerhet när det handlar om säkerhet. Att kunna hantera vissa grundläggande fraser är ett bra sätt att ”bryta isen” och kunna bedöma sinnesstämningen hos den man talar med, berättar han och fortsätter.
– Det som nu gäller är fortsatt jobb i insatsområdet innan det börjar bli dags för överlämning och hemrotation. Slutligen återstår ledighetsuttag och återhämtning innan det är dags att återgå till vardagen och det civila jobbet i början på det nya året, avslutar Johan.

Under nästa år fortsätter 14:e MP-kompaniet med övningsverksamhet och utbildning och han tycker det ska bli kul att träffa gänget igen om ett par månader.