Unikt besök från Afghanistan

För första gången någonsin har ledarskiktet för de afghanska säkerhetsstyrkorna i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan besökt Sverige. – Några av de första soldater som kom och hjälpte oss var svenskar. En sådan uppoffring är ingenting vi afghaner glömmer, säger Zabibullah Akhtari, den högste civile tjänstemannen under provinsguvernör Atta i Balkh.

De afghanska gästerna besöker Livgardet och internationella utbildningsenheten för att se hur de svenska förbanden tränas innan Afghanistan.
De afghanska gästerna besöker Livgardet och internationella utbildningsenheten för att se hur de svenska förbanden tränas innan Afghanistan. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
På Högkvarteret fick besökarna en genomgång om Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan.
På Högkvarteret fick besökarna en genomgång om Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
De afghanska gästerna besöker Livgardet och internationella utbildningsenheten för att se hur de svenska förbanden tränas innan Afghanistan. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
På Högkvarteret fick besökarna en genomgång om Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

Den afghanska delegationen bestod av representanter från den afghanska armen, polisen, säkerhetstjänsten och den högsta politiska ledningen i Balkhprovinsen. I besöket ingick bland annat fyra generaler och fem överstar - chefer för de enheter som den svenska afghanistanstyrkan dagligen samarbetar med i området.
– Att lära känna varandra ökar den operativa effekten och kan ses som en del i force protection, skydd av våra styrkor. Hur mycket kulturell träning vi än har och hur mycket vi än läser in oss på islam så förstår vi inte Afghanistan förrän vi har varit där. På samma sätt får afghanerna en större förståelse för Sverige av att komma hit och få se den svenska verkligheten och allt det vi har pratat med dem om därnere, säger överste Anders Löfberg tidigare chef för svenska aghanistanstyrkan och ansvarig för besöket.

Besöket, som ägde rum första veckan i oktober, inleddes med flygtransport från Mazar-e-Sharif med ett C-17 plan till K 3 i Karlsborg och fortsatte sedan till Stockholm där Kungliga Slottet, Högkvarteret och Rikspolisstyrelsen besöktes. Därefter fortsatte gästerna till Livgardet och Ledningsregementet där de fick möjlighet att se hur kommande svenska afghanistanstyrkan tränas inför stundande insats. De fick där träffa de chefer som tar över ansvaret i december och därmed blir deras nya samarbetspersoner.

– Afghaner är ett mycket stolt folk som värnar om det man håller kärt: religionen, hedern och allt som finns innanför den egna dörren. Afghaner tycker inte om att någon blandar sig i dessa tre saker. Afghaner tycker däremot väldigt mycket om människor, en varm hälsning, att man uppträder på ett vänligt sätt och att man frågar saker på ett respektfullt sätt. Det har ni svenskar lyckats väldigt bra med, säger Zabibullah Akhtari.

– De ser oss som gäster. De tycker att vi respekterar dem. Det gör inte alla länder. Som folk betraktat är svenskar lika afghaner. De är ödmjuka men du ska inte bråka med en afghan. Vi svenskar är också stolta men utan den historiska närheten till våld, säger Anders Löfberg.
Han tror att det är en betydande fördel för de chefer som just nu utbildas att ha träffat den afghanska delegationen.

– Det underlättar samarbetet, särskilt när vi nu övergår alltmer från verksamhet på fältet till att vara mentorer. Då blir förtroendet allt viktigare. Det måste ju klicka mellan mentorer och mentorerade för att samarbetet skall fungera när det gäller i insatsområdet.

Överste Michael Claesson, blivande chef för svenska afghanistanstyrkan, håller med och beskriver afghanernas besök som ett av de viktigaste träningsmomenten under övningen i Enköping.
– Vad gäller den kulturella kontexten kan vi nog aldrig bli tillräcklig bra eller tillräckligt väl förberedda. Här behöver vi stöd från våra afghanska partners, säger Michael Claesson.

Zabibullah Akhtari beskriver Afghanistan som ett bergigt land vars befolkning har ett bergigt sinnelag.
– Afghaner ger kraftiga reaktioner på saker och ting och om de tappar tålamodet blir de upprörda. Om man är vänlig mot det afghanska folket är det det vänligaste folk som finns, men har man ett dåligt uppförande vill de dig inget gott. Om era soldater fortsätter att bete sig så väl som de hittills har gjort så blir det inga problem, avslutar han.

Samtliga inblandade svenskar och afghaner hoppas att besöket inte ska bli en engångsföreteelse utan starten på ett utvecklande och fördjupande samarbete.