”Tack för alla era insatser”

Amiral James G Stavridis, Natos högste militäre befälhavare över de allierade styrkorna i Europa, har varit på Sverigebesök för att samtala med överbefälhavaren general Sverker Göranson.

Amiral Stavridis tackar personligen soldater och officerare för deras insatser Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson och Amiral James Stavridis anländer till Berga
ÖB Sverker Göranson och Amiral James Stavridis anländer till Berga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amiralen tog sig tid att prata med all personal
Amiralen tog sig tid att prata med all personal Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amiralen får information om sjukvårdsbåten
Amiralen får information om sjukvårdsbåten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
ÖB Sverker Göranson och Amiral James Stavridis anländer till Berga Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amiralen tog sig tid att prata med all personal Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amiralen får information om sjukvårdsbåten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under besöket passade amiral Stavridis på att träffa några av de förband som han tidigare har träffat ute i insatsområden såsom Afghanistan, Kosovo och Adenviken.

Amiral Stavridis har sedan år 2009 varit befälhavare för styrkorna eller för Saceur som används i den dagliga benämningen.

Huvuduppgiften för Saceur är att bidra till att bibehålla och skapa fred, säkerhet och territoriell integritet för Natos medlemsstater. Skulle något uppstå som kan få fred och säkerheten ur balans, ska Saceur som högste chef fatta beslut om nödvändiga militära åtgärder inom sitt mandat och ansvarsområde.

Möte med personalen

Amiral Stravidis besökte amfibieregementet och fjärde sjöstridsflottiljen under några timmar. Då han träffat personal från båda förbanden under internationella övningar och insatser var det uppskattat från hans sida att på plats kunna visa sin personliga uppskattning för allas insatser.

– Jag är jätteglad över att få vara här och kunna ge mitt personliga tack till er alla som på ett utomordentligt sätt bidragit till stabilitet och säkerhet i olika insatser.  Det ni bidrar till i Afghanistan, Kosovo, Adenviken och på andra platser, är oerhört viktigt, ett stort tack till er alla, sa amiral James Stavridis