Svenskt pilotprojekt inspirerar

Fortsättningskurs IEDD som hölls vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, har väckt internationellt intresse för det svenska utbildningssystemet.

Sex EU- och Nato-länder deltog i workshopen. Nya kontakter knöts mellan Swedec och andra ammunitions- och minröjningscentrum. Foto: Annicka Ericsson/Försvarsmakten
För att få ett mer internationellt perspektiv om hur utbildningen fungerade inbjöds ett antal länder att närvara vid en workshop på Swedec.
För att få ett mer internationellt perspektiv om hur utbildningen fungerade inbjöds ett antal länder att närvara vid en workshop på Swedec. Foto: Annicka Ericsson/Försvarsmakten
För att få ett mer internationellt perspektiv om hur utbildningen fungerade inbjöds ett antal länder att närvara vid en workshop på Swedec. Foto: Annicka Ericsson/Försvarsmakten

Elever från Norrbottens regemente I 19, Göta ingenjörregemente, Ing 2, och Swedec deltog från den 3 september till 28 september i en fortsättningskurs på Swedec. Kursen behandlade tekniskt avancerade bomber och lärde operatörerna att hantera en miljö där de utsätts för en hög hotbild.

Internationellt intresse

För att få ett mer internationellt perspektiv om hur utbildningen fungerade bjöd även Swedec in ett antal länder att närvara vid en workshop. Martin Underwood, teknisk rådgivare (Counter-IED) för improviserade sprängmedel (Improvised Exlosive Devices) från Nato Allied Commander Transformation (ACT), var en av de internationella deltagarna.
– Ni är på väg i rätt riktning med utbildningssystemet och utbildningen, sa Martin Underwood.

Kanada, Belgien och ytterligare fyra andra EU- och Nato-länder deltog vid workshopen. Swedecs arbete med utbildning imponerade på besökarna.
– Kanada var imponerad över vårt upplägg. De vill följa samma utbildningsstruktur som vi har på Swedec, säger major Mikael Engdahl, ställföreträdande utbildningschef på Swedec.

Knyter nya kontakter

Enligt major Mikael Engdahl är fortsättningskursen så avancerad att det är få länder som har liknade utbildningar. Utbytet med de andra länderna har gjort att nya kontakter har knutits mellan Swedec och andra ammunitions- och minröjningscentrum.
– Det är viktigt att utbyta erfarenheter länder emellan. Vi kan få en insikt av hur det är att arbeta i insatsområden som vi svenskar ännu inte varit i, säger major Mikael Engdahl.

Framtiden ser ljus ut för ett fortsatt samarbete inom ammunition- och minröjning. Mikael Engdahl säger att man kommer att behålla kontakt med länderna. I framtiden hoppas Swedec kunna besöka de andra länderna för att ta del av deras utbildningar och hur de arbetar, avslutar major Mikael Engdahl.