Svenskar på FN:s flygplats i Sydsudan

På flygplatsen i Juba finns de svenska majorerna Thomas och Anders. De arbetar som vakthavande befäl respektive ramp controller i Sydsudan för insatsen Unmiss.

Anders Sjöström och Thomas Dellham framför en av Unmiss helikoptrar. Foto: Unmiss

Flygplatsen Juba i Sydsudan har cirka 20 ankomster och avgångar med FN:s flygplan varje dag. Unmiss flygverksamhet på flygplatsen har en stor betydelse för området, framför allt på grund av den dåliga infrastrukturen i landet. Särskilt då regnperioden infaller, maj till oktober, är vägarna på landsbygden i så dåligt skick att de i stort sätt är oframkomliga. Då är flygresurserna ovärderliga.

Den viktigaste uppgiften för helikoptermodell MI-8, är att vara i beredskap for Medical Evacuation (MEDEVAC) eller Casualty Evacuation (CASEVAC). Helikoptrarna är utplacerade på fem olika baser i Sydsudan för att täcka missionsområdet. Beredskap råder dygnet runt vilket betyder att då larmet går skall helikoptern kunna vara i luften med sjukvårdspersonal ombord inom 45 minuter.

För att den här verksamheten skall kunna vara genomförbar krävs en organisation. På Juba flygplats kallas den Air Operations, och de arbetar med planering av uppdragen för att de ska kunna utföras på ett så flygsäkert och effektivt sätt som möjligt.

Inom Air Operations finns en sektion för den långsiktiga planeringen (Planning Section) och en avdelning för den dagliga verksamheten (Current Air Ops), där har Thomas Dellham befattningen som vakthavande befäl (duty officer). Thomas ansvar är att kontinuerligt granska förändringar i vädret, förseningar av passagerare och last, se på hur hot från marken påverkar flygningarna samt start- och landningsförhållanden på de olika baserna.

På FN:s del av flygplatsen i Juba arbetar även Anders Sjöström, som Ramp Controller. Anders uppgifter består bland annat i att kontrollera och styra flödet av passagerare, bagage och fraktgods till och från flygplan och helikoptrar i Juba från sin bil ute på rampen. Arbetet innebär ett nära samarbete med transportsamordningen Movcon, vakthavande befäl och besättningar för att det hela skall kunna flyta på och för att tidtabellen skall kunna hållas.

Som ett svar på den stora efterfrågan på transporter av personal, vatten och materiel samt att kunna genomföra sjuktransporter och sök- och räddningsoperationer har FN kontrakterat 18 helikoptrar (av typen MI-8 och MI-26) och sju flygplan med plats för tio till femtio passagerare. Ukraina och Ryssland är i första hand de länder som FN har kontrakterat för dessa uppdrag.

Unmiss är en integrerad insats vilket innebär att stora delar av personalen arbetar i team eller på funktioner som är gemensamma för civila och militära behov. Flygverksamheten är en sådan integrerad funktion där majorerna Thomas och Anders arbetar.