"Stäng korsning!"

Det kommandot kunde höras när militärpoliselever från såväl marinen som flyget övade sig i trafikreglering (dirigera trafiken) i en erkänt stökig korsning i Karlskrona.

Denna syn mötte många bilister i Karlskrona och Ronneby med omnejd. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Eleverna får en sista påminnelse om vad som är viktigt att tänka på inför kommande övning.
Eleverna får en sista påminnelse om vad som är viktigt att tänka på inför kommande övning. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Mitt i vimlet.
Mitt i vimlet. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Jesper Gustavsson får feedback av Hans Erlandsson.
Jesper Gustavsson får feedback av Hans Erlandsson. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Eleverna får en sista påminnelse om vad som är viktigt att tänka på inför kommande övning. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Mitt i vimlet. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Jesper Gustavsson får feedback av Hans Erlandsson. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Uppgiften inleddes med att övningsledaren, Hans Erlandsson från Livgardet, gav ordern:

– Sätt igång å’ reka!

Det var ett kommando som eleverna mycket väl kände igen efter tidigare genomgångar. Den rekognosering som beordrades innebar att få en överblick av vilka förutsättningar som gällde i just den här korsningen.
Strax därefter kom ordern:

– Ta över korsning! Följd av, växelvis
– Stäng korsning! Och
– Öppna korsning! ackompanjerat gälla visselsignaler.

Det som skedde i korsningen var helt enkelt att aspiranterna ställde sig mitt i trafiken och ersatte trafikljusens funktion med sina tecken och gester.
De som deltog var, i första hand, militärpolisaspiranter ur basskyddskompanierna vid Marinbasen och en från F 17. Lärarna var från Livgardet och Marinbasen och därutöver fanns några förordnade militärpoliser från såväl Marinbasen som F 17 som ville fräscha upp sina kunskaper.

– Vi har just avslutat en tre månader lång juridikutbildning för att kunna bli militärpoliser och det här en slags praktik, säger Jesper Gustafsson. 

Övningen fortsätter under hela vecka 40 i både Karlskrona och Ronneby.

Militärpoliser förväntas, under vissa omständigheter, kunna verka som vilken polisman som helst och till exempel reglera trafiken i samband med militära transporter av farligt eller skrymmande material och även vid eskort av viktig personal så att de militära fordonen har fri väg när så krävs.

– Och, säger Mats Björkman på Marinbasen, – sådant måste övas och i och med att vi nyttjar Livgardets kompetens blir ju både armen, marinen och flyget inblandade på ett naturligt sätt i verksamheten.