Soldater övar i Ursvik

Från onsdagen 24 oktober till torsdagen 25 oktober övar Livgardet i Ursvik. Soldater kommer främst att röra sig i området runt gamla Enköpingsvägen. Dagens insatser genomförs ofta i bebyggelse. Därför måste soldater tränas under sådana förhållanden.

Dagens insatser genomförs ofta i bebyggelse. Soldater måste därför tränas under sådana förhållanden. Foto: Björn westerdahl/Försvarsmakten

Ett kompani på cirka 100 soldater kommer under övningen att göra en förflyttning från motionsområdet i Ursvik mot bebyggelsen omedelbart norr om Enköpingsvägen. Förflyttningen kommer att äga rum på onsdagen mellan klockan 15.00 och 20.00.

Vägar och gator som kan komma att beröras är bland andra: Ursviksvägen medsidovägar, Milstensvägen med sidovägar, Forskargränd, Forskningsvägen, Igelbäcksvägen och Gamla Enköpingsvägen. Soldaterna kommer inte att beträda hustomter.

På onsdagen efter klockan 19.00 kommer soldaterna att öva på ett inhägnat område som Livgardet har tillträde till i Ursvik. Skottlossning med lös ammunition kommer att förekomma underkvällen och natten, men då endast inomhus i lokalerna på det inhägnade området. Boende i närområdet bedöms inte bli störda av detta. Övningen avbryts på morgonen den 25 oktober.

Soldaterna som deltar i övningen tillhör 72:a kompaniet som är en del av Livgardets 7.e bataljon. 72:a kompaniet är ett lätt skyttekompani bestående av fast anställd personal och deras specialitet är strid i skog och bebyggelse. Syftet med övningen är att träna personalen på strid i bebyggelse. De som leder övningen bär ett blågult band på vänster arm.