Smutsiga flygplan efter underhållsarbete på huvudbanan

Underhållsarbetet där ytterligare förbättringar av start- och landningsbanan på F 21 och Luleå-Kallax flygplats pågår har medfört att flygplan blir smutsiga.

Med jämna mellanrum sker underhållsarbete av huvudbana och taxivägar på flygplatsen. Detta görs för att banan alltid ska vara i toppskick och flygsäkerheten ska kunna garanteras.

Sommaren 2011 skedde omtoppning av banan där ett nytt ytlager lades på. Vid besiktningen av utfört arbete upptäcktes att ytterligare förbättringar måste ske på delar av banan, en garantiåtgärd som enligt beslut skedde för cirka fyra veckor sedan av entreprenören.

Arbetet bestod i ta bort längsgående förhöjningar i asfaltstråken på huvudbanan. Gammal asfalt frästes bort och ny lades dit. Det som återstod att åtgärdas var att försegla detta med Bitumen, ett bindemedel i ytbeläggningen. Detta arbete utfördes under gårdagen.

I samband med att Gripenplanen landat och taxat in till uppställningsplatserna upptäckte flygtekniker att flygplanen var smutsiga. Det var en oljelik beläggning hade stänkt upp på flygplanens undersida.

Vad som orsakat att förseglingen har släppt kommer att utredas. För att åtgärda detta har flottiljens flygplatsfälthållning under natten sandat och sopat banan för att binda ihop förseglingen/beläggningen.

För att inte tappa värdefull framtida flygtidsproduktion och flygtimmar för stridspiloterna tog flygchefen beslutet att ställa flygningarna under resten av veckan.

– För att undvika att bindemedel och små partiklar kommer in i exempelvis landningsställen, som tar lång tid att sanera, har jag beslutat om att ställa dagens och morgondagens flygningar, säger flygchefen Carl-Johan Edström.

Fortifikationsverket ansvarar för underhållsarbetet på flygplatsen.