Skjuter skarpt mot målet

Robot 70-kompaniets övningsvecka på Ravlunda innehöll många fullträffar – de avfyrade robotarna, kombinationen av skarpskjutning och markstridsträning, och så höstsolen som lyste över alltihop. Övningen blev också ett välkommet avbrott i vardagen för de tidvis tjänstgörande soldater som också kommit in för att öva luftvärnstjänst.

Radarstationen UndE 23 (underrättelseenhet 23) fanns med för att övervaka luftrummet, men det blev också en hel del markstridsuppgifter för underrättelseplutonen.
Radarstationen UndE 23 (underrättelseenhet 23) fanns med för att övervaka luftrummet, men det blev också en hel del markstridsuppgifter för underrättelseplutonen. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten
Henrik Carlstein uppskattar att då och då komma tillbaka till gemenskapen i förbandet som tidvis tjänstgörande soldat.
Henrik Carlstein uppskattar att då och då komma tillbaka till gemenskapen i förbandet som tidvis tjänstgörande soldat. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten
Radarstationen UndE 23 (underrättelseenhet 23) fanns med för att övervaka luftrummet, men det blev också en hel del markstridsuppgifter för underrättelseplutonen. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten
Henrik Carlstein uppskattar att då och då komma tillbaka till gemenskapen i förbandet som tidvis tjänstgörande soldat. Foto: Peter Aksberg/Försvarsmakten

På en höjd med milsvid utsikt över Östersjön har en robotgrupp placerat sig. Plötsligt bryts tystnaden av en öronbedövande knall. En eldsflamma slår ut bakom eldenheten och i nästan 2000 kilometer i timmen, knappt synlig för ögat, går en robot iväg, ut över havet. Åtta sekunder senare träffar roboten målet och briserar i ett moln av rök och träsplitter, cirka 3000 meter ut från land.

Robotgruppen bryter omedelbart sin gruppering, packar in sig själva och eldenheten i sitt fordon, en pansarterrängbil 203, och kör vidare till en ny position. Men när de väl grupperat på den nya platsen, visar det sig att där finns en fientlig styrka – skott ljuder i terrängen,

Det är kompaniövning med 61:a luftvärnsbataljonens robot 70-kompani, där skarp robotskjutning kombineras med andra markstridsmoment. Robotgruppen övas inte bara i att skjuta och träffa målet, utan också i att kunna försvara sig själv och uppträda taktiskt.

– Det här är en övning som ska träna den enskilde soldaten och gruppen. Det handlar om att träna luftvärnskompetensen, säger Max Larsson, insatsledare på 61:a luftvärnsbataljonen.

Med i övningen finns också en underrättelsepluton, som dels tränar gruppering och olika stridsmoment, dels bevakar luftrummet under robotskjutningen med sin radar.

Av de soldater som är med i övningen är vissa kontinuerligt och andra tidvis tjänstgörande, som tagit ledigt från sitt vanliga jobb eller sina studier för att komma in och tjänstgöra under en veckas övning.

– Med det här nya sättet att bygga insatsförband innebär det att vissa har väldigt lång erfarenhet, till exempel de som varit med redan i Nordic Battlegroup och tjänstgjort med oss i Kosovo, säger Max Larsson. De kontinuerligt tjänstgörande med erfarenhet får ta mer ansvar, vara med och utbilda och hjälpa till under övningen. De tidvis tjänstgörande är en stor tillgång genom att de är oerhört engagerade och motiverade att vara med.

Henrik Carlstein och Mattias Killander är båda tidvis tjänstgörande som robotskyttar, och är nöjda med övningen:

– Det känns att det här är prioriterad verksamhet, att det läggs krut på övningen, säger Henrik Carlstein. Det är mycket engagemang från befälen och man känner sig välkommen.

Båda har tidigare gjort lumpen och tjänstgjort i Lv 6 Kosovoinsats år 2009-2010, KS 20, och uppskattar både gemenskapen och omväxlingen från vardagslivet.

– Det är skönt att få ett avbrott från det normala livet framför datorn och komma ut och röra på sig, säger Mattias Killander, som tagit tjänstledigt från jobbet som automationsingenjör.

Och även Max Larsson är nöjd när han tackar av sina tidvis tjänstgörande soldater efter övningen:

– Vi har haft en härlig skjutvecka och en riktigt bra övning. Välkomna tillbaka!