Skarp mina funnen

Året var 1916 och första världskriget var i full gång. Det tyska fartyget SMS Augsburg, lätt kryssare med en längd på 130m, lade den 12 april ut en minlinje på svenskt vatten. 148 tyska EMA minor lades ut på linje för att begränsa motståndarnas rörelser i Östersjön. EMA är en bottenförankrad kontaktmina, om ett fartyg seglar på och kröker ett av minans 5 hertzhorn går en glasampull sönder och chromsyra rinner ner och sluter en krets som detonerar minan med sina 150kg sprängmedel.

HMS Kullen befinner sig just nu ute på Östersjön och deltar i övningen Swenex Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Minan EMA är från första världskriget men användes även under andra världskriget.
Minan EMA är från första världskriget men användes även under andra världskriget. Foto: Försvarsmakten
Double Eagle MK 2.
Double Eagle MK 2. Foto: Försvarsmakten
Sjösättning av Seafox.
Sjösättning av Seafox. Foto: Försvarsmakten
Minan EMA är från första världskriget men användes även under andra världskriget. Foto: Försvarsmakten
Double Eagle MK 2. Foto: Försvarsmakten
Sjösättning av Seafox. Foto: Försvarsmakten

Den 21 oktober 2012, 96 år senare, såg en av dessa 148 tyska EMA minor två ljuskäglor närma sig i mörkret. En undervattensfarkost av modellen Double Eagle MKII stannar precis intill, styrd från ytan av undervattensstridsofficeren ombord minröjningsfartyget HMS Kullen.

Undervattensfarkostens operatör vrider försiktigt sina två joysticks, farkosten cirkulerar kring minan. Alla fem hertzhorn är intakta och minan är i bra skick, kanske lika farlig idag som för nästan 100 år sedan. Den har sjunkit 85 meter ner till botten där det är syrefattigt, kallt och mörkt. Lite ytrost syns men i övrigt är minan helt intakt. Vattnet har under åren strömmat runt minkroppen och skapat en grop kring minan, det ser ut som om den står på en piedestal. Fartygschefen och undervattensstridsofficeren konstaterar att det blir svårt att neutralisera minan med den minförstöringsladdning som man normalt släpper med undervattensfarkosten Double Eagle MKII precis intill bottenliggande minors huvudladdning.

En alternativ metod är engångsfarkosten Seafox, en liten svart torpedlik farkost, som med hjälp av inbyggd sonar, kamera och lampa bestyckad med riktad sprängverkan manövreras rätt in i minan och får den att detonera.

Sprängtillstånd erhålls och en skarp Seafox klargörs. Väl redo hänger Seafoxen utanför relingen. ”På min order när propellrarna roterar, fäll Seafox”, kommenderar undervattensstridsofficeren samtidigt som han vrider runt nyckeln som armerar stridsdelen.

”Fäll”, farkosten går i vattnet och per automatik dyker den ner mot minan, väl nära tar undervattensstridsofficeren över manövern. Han och siktar in sig mot minans huvudladdning, lyfter skyddslocket och låser upp den sista säkringen därefter flyttar han upp tummen till avfyringsknappen på sin högra joystick och trycker av.

Kamerabilden slocknar och millisekunder efter skakar fartyget kraftfullt till när tryckvågen från detonationen går genom skrovet. Minan är neutraliserad.