”Sista dagen för den här gången”

Nu har det gått drygt tre veckor sedan ett tjugotal killar lämnade sina studier och civila jobb för att åter ikläda sig i gröna kläder.

Erik Broberg och Anders Hedqvist har tjänstgjort som GSS/T under några veckor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldater sitter i utgångsläge inför ett anfall
Soldater sitter i utgångsläge inför ett anfall Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten
Under ett moment genomfördes landstigning med grupp båt
Under ett moment genomfördes landstigning med grupp båt Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten
Flera olika vapen användes under tjänstgöringen
Flera olika vapen användes under tjänstgöringen Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten
Soldater sitter i utgångsläge inför ett anfall Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten
Under ett moment genomfördes landstigning med grupp båt Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten
Flera olika vapen användes under tjänstgöringen Foto: Joakim Wirström/Försvarsmakten

Det handlar om tidvis tjänstgörande soldater, som i dagligt tal förkortas GSS/T.

Vad hinner man med under en period om drygt tre veckor, vad gör man och varför gör man det? Erik Broberg och Anders Hedqvist är två soldater som berättar om deras erfarenheter som GSS/T. Till vardags jobbar Erik som sjuksköterska och Anders studerar industriell ekonomi. Det de två har gemensamt är att de har genomfört sin grundutbildning på amfibieregementet och att båda ser möjligheter med den här formen av anställning.

Väl förberedd verksamhet

– Sedan min värnplikt år 2003/04 på amfibieregementet, har jag saknat det militära livet. Att kunna komma in och tjänstgöra under kortare perioder för att både bibehålla och utveckla kompetensen är optimalt för mig. Jag trivs jättebra i mitt nuvarande arbete, men jag vill samtidigt ha variationen som man får genom att kunna tjänstgöra i försvaret under en kortare period. Det har varit intensiva veckor men väl planerade. Jag tycker att det var bra att starta med en repetition på vissa baskunskaper såsom till exempel ladda och patron ur, på olika vapen. Likaså att få en uppdatering om nya säkerhetsbestämmelser, sa Erik Broberg

Det var ett personligt brev från försvaret och förbandet som fick Erik och Anders att söka sig tillbaka.
– Det är skönt att få studieuppehåll och då samtidigt göra lite nytta. För mig har det varit bra att få komma in och köra repetition på det jag lärde mig under min värnplikt och under min tjänstgöring i Kosovo. Det är också ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på hela systemet. Det är en klar fördel att ha genomfört sin grundutbildning på förbandet, man kan tempot, man känner till rutiner, krav och framförallt känner man personalen, sa Anders

Tre veckor kan tyckas som en kort tid, men med bra förberedelser och tydliga planer hinner man med en hel del. Fokus under den här perioden har varit stridsskjutningar med olika vapensystem.
– Vår tjänstgöring har varit väl förberedd där fokus har varit på rätt saker, i vårt fall vapen och stridsutbildning. Det har varit ett högt stegrande tempo men som hela tiden har känts balanserad och kontrollera. Kunskapsnivån hos oss GSS/T har också varit hög. Instruktörerna och befälen har varit jättebra och kunniga, många av dom känner vi sedan värnpliktstiden. Det märks att förbandet har lagt ner tid och resurser på oss då vi har fått bra och relevanta övningar och tillgång till rätt utrustning, sa Erik och Anders

Variationen berikar


En anställningsperiod kan vara högst varierande i både längd och innehåll beroende på hur behovet ser ut. Under förra året anställdes GSS/T under en specifik övning där syfte då var att förstärka amfibiebataljonen med en hel amfibieskyttepluton och samtidigt få krigsförbandsövning. I år har syftet varit att uppdatera kunskaper på befintliga vapensystem och taktik.
– Att kunna växla mellan olika jobb som vi gör, känns väldigt inspirerande. I den bästa av världar skulle det vara berikande att kunna ha två parallella karriärer. Jag tror att fler skulle stanna kvar längre på sina arbetsplatser om det fanns en större möjlighet att kunna växla mellan två olika jobb, både arbetstagaren och arbetsgivaren skulle vinna på det, sa Erik.

Både Erik och Anders ser fram emot att så snart det är möjligt åter tjänstgöra på förbandet. Som de själva uttryckte det, ”det här var den sista dagen för den här gången”.

För att sammanfatta vad man gör som GSS/T och varför så är det enkla svaret, att tjänstgöringen i tid och innehåll är högst varierande och styrs av förbandets behov.
Då förutsättningen är att de tjänstgörande redan har grundkunskaper räcker det ofta med en kortare tids tjänstgöring för att både bibehålla och utveckla kunskaper och därmed snabbt få uteffekt av den anställde. En av de största anledningarna till att killar och tjejer väljer en tidvis anställning är att de upplever att de får en bra, välplanerad och gedigen utbildning i en varierande och spännande miljö.

Vi söker Dig som vill tjänstgöra som GSS/T, mer information