Ryskt besök vid SkyddC

En delegation från Ryska Federationens CBR-trupper har besökt SkyddC under några dagar.

En delegation från den CBR-trupper besökte SkyddC under några dagar. Foto: Lennart Karlsson / SkyddC
Det svenska CBRN-kompaniet genomförde en förevisning och visade bland annat detektering med instrument.
Det svenska CBRN-kompaniet genomförde en förevisning och visade bland annat detektering med instrument. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd insats sanerades personal och materiel.
Efter genomförd insats sanerades personal och materiel. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Nytt system för personligt skydd och automatiskt varnings- och rapporteringssystem förevisades.
Nytt system för personligt skydd och automatiskt varnings- och rapporteringssystem förevisades. Foto: Lennart Karlsson / SkyddC
Det svenska CBRN-kompaniet genomförde en förevisning och visade bland annat detektering med instrument. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Efter genomförd insats sanerades personal och materiel. Foto: Catarina Hanell / SkyddC
Nytt system för personligt skydd och automatiskt varnings- och rapporteringssystem förevisades. Foto: Lennart Karlsson / SkyddC

I enlighet med Arrangemangsplanen mellan Sverige och Ryssland har Försvarsmakten inbjudit representanter för de ryska CBR-trupperna till ett samverkansmöte vid SkyddC i Umeå. Syftet med besöket var att främja förtroende och dialog samt bidra till ökad kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte.

Umeå bjöd på moln och kyla när det svenska CBRN-kompaniet genomförde sin förevisning. Själva scenariot kretsade kring en explosion där misstanke fanns om att någon typ av kemiskt ämne spridits ut. Rekognoseringsgruppen fick då till uppgift att detektera området och sedan ta ett prov på den misstänkta vätskan. Provet sanerades och transporterades till det mobila analyslaboratoriet. Avslutningsvis fick de som genomfört insatsen klä av sig, trots det råkalla höstvädret, och passera banan för personlig sanering.

Funktionsenheten berättade om Försvarsmaktens CBRN-koncept och vikten av en sammanhållen kedja från soldat till insatsstab. Därefter förevisades nytt system för personligt skydd och automatiskt varnings- och rapporteringssystem, vilket tycktes imponera på den ryska delegationen.

Med svenska ögon sett var presentationen av Rysslands förmågor och materiel den största behållningen av besöket. Det var intressant att lyssna till överste Kirillovs beskrivning av de ryska CBR-skyddstruppernas historia som formellt bildades 1918. Nuvarande chef är generalmajor Starkov som bland annat basar över fem CBR-brigader, varav fyra finns i respektive militärområde. Den femte brigaden är en rörlig reserv och kan sättas in där den behövs bäst. Brigaderna består bland annat av rekognoseringsbataljon, saneringsbataljon, eldkastarbataljon och rökridåbataljon. Översten redogjorde också för viss materiel där bland annat mobila laboratorier, fast monterade på lastbil med släp, nämndes. Det föreföll dock främst vara materiel av äldre årgång. Översten relaterade till det svenska automatiska varnings- och rapporteringssystemet och sa att Ryssland nyss startat ett motsvarande systemprojekt att användas på operativ och strategisk nivå (åtminstone inledningsvis). Detta ska vara klart 2015.

De närmaste åren prioriterar det ryska försvaret

  • utveckling av markbaserat övervakningssystem, inkluderande avståndsdetektorer
  • varningsmoduler på soldatnivå
  • kollektivt skydd (stationärt och mobilt)
  • förbättrat rökridåsystem.
I den avslutande diskussionen frågade chefen SkyddC om möjligheten att, förutom ett svarsbesök i Ryssland 2013, skicka en eller flera specialistofficerare för ett besök som observatörer till något CBR-förband. Svaret blev att Ryssland såg fram emot ett svarsbesök, men att ett observatörsbesök måste föregås av en skriftlig officiell begäran från den svenska försvarsavdelningen i Moskva, för beslut på högre nivå.

– Att få möta professionella kolleger från en stormakt som Ryssland är utmanande och mycket intressant. Likheterna är många, men det finns naturligtvis skillnader och det är ur dessa vi kan lära oss av varandra för att bli bättre. Vi planerar nu att föra dessa erfarenhetsmöten till en ny nivå och låta våra specialistofficerare möta deras. Det vore lärorikt att, i mer konkreta och utmanande moment, mötas i respektive professioner, säger överste Jan Demarkesse, chef SkyddC.